fbpx
Estonya

Estonya’da Konuşulan Diller Ve Estonca Öğrenmek

By Şubat 4, 2021 No Comments

Estonya’da konuşulan diller karmaşık bir yapıya sahiptir. Estonya’nın resmi dili estoncadır. Estonca Fin-Ugor dil grubundan Ural Altay dil ailesine bağlıdır. Finlanda’da konuşlan fince ile estoncanın dil ailesi aynı olduğundan bu iki dil birbirine çok benzer özellikler taşır. Coğrafi konumları çok yakın olsa da aynı dil ailesine sahip değillerdir. Avrupa’da çoğu ülke Hint Avrupa Dil Ailesi’ne bağlıdır fakat Estonya dil ailesi bakımından Avrupa’daki çoğu ülkeden farklılık gösterir. Rusya’nın Estonya’yı işgal etmesinde dolayı günümüzde 40 ile 75 yaş arasındaki vatandaşlar arasında rusça yaygın olarak kullanılır. Estonya’nın bağımsızlık ilanına kadar rusça ülkenin öğrenmesi gereken resmi olmasada zorunlu diliydi. Estonya’da konuşulan diğer diller arasında almaca, fince ve isveççe verilebilir. Günümüzde Estonya’da özellikle ingilizce yaygın olarak kullanılır. Yabancı yatırımcıların Estonya’da şirket kurmasıyla bu durum ilişkili olabilir.

Eston Edebiyatı Nasıldır?

Estonya’nın edebiyatındaki eserler 13. yüzyıla dayanıyor. Estonca eserlerde bilinen en eski yazıtlar Kullamaa dualarıdır. 1535 yılında hem almanca hem estonca dillerinde Luteran kitabı basıldı fakat bu kitap basımından bir süre soru yok edildi. Mlli Eston Edebiyatı dönemi 1810 yılı ve sonrasını kapsar. Bu dönemde Kristjan Jaak Peterson gibi felsefi şairler ön plana çıkmıştır. Modern Eston Edebiyatında ise Jaan Kross ve Jaan Kaplinski Estonya’da en ünlü ve en çok çeviri almış sanatçılar olarak öne çıkarlar.

Estonca’nın Sınıflandırması Nasıldır?

Estonca dili sınıflandırmasında Ural Altay Dil Ailesi’nden Fin-Ugor diline bağlıdır. Estonca fince ile çok benzer özellikler gösterse de bir Avrupa ülkesi dilidir. Avrupa ülkelerinden biri olan Estonya Hint Avrupa diline sahip olmayan tek Avrupa ülkesidir. Estonca sondan eklemeli bir dil yapısına sahiptir. Sözcüklere ek getirilerek uzun sözcükler kurulabilir. Ural Altay Dil Ailesi’ndeki birçok dilin aksine estonca’da ünlü uyumu yoktur. Estonca cümle yapısı özne-yüklem-nesne şeklindedir. Bu sıralamanın karışık olması estonca sözcüklerinin sonlarındaki aşınmadan kaynaklıdır.

Eston Alfabesi Nedir?

Eston alfabesi olarak latin alfabesi kullanılır. Bu alfabe 27 harften oluşur. Eston alfabesinin oluşum sürecinde alman alfabesinden esinlenmeler olmuştur. Estonya’da eski zamanlarda üst sınıfların almanca konuşmasından dolayı eston alfabesine äö ve ü harfleri eklenmiştir. Yabancı dillerin uyumu sağlanması için eston alfabesine c, q, w, x ve y harfleri eklenmiştir. Özel veya yabancı kelimeler dışında estonca konuşmalarda f, z, š ve ž harfleri kullanılmaz. Estonca’ya özgü bir ses olan /ɤ/ eston alfabesindeki Õ harfinin okunuşudur.

Estonca Öğrenmek için Gerekli Dil Bilgisi Nedir?

Estonca dil bilgisinde kelimeler sondan eklemeli bir dildir. Aynı zamanda kaynaşmalı dillerden biridir. Estonca’da herhangi bir cinsiyet çekimi yoktur. Ural Altay dillerinin aksine eston durum ekleri 14 tanedir. Cümlelerdeki yüklemlerin durumu tekillerde tamlayan durumuna ile çoğullarda yalın durumuna sahiptir. Estonca öğrenirken görünen büyük farklardan biri de gelecek zaman kipinin olmaması, gelecek konuşmaları için geniş zaman kipi kullanılır. Ayrıca yüklemlerde gizli özne varsa fiilleri ön plana çıkarmak için özel formlar vardır.

Estonya’da Kullanılan Estonca Dili Haricindeki Diller Nelerdir?

Estonya’da kullanılan diğer dillerde çeşitlilik vardır. Estonya’nın resmi dili estoncadır. Fakat ülkede birçok farklı dil kullanılır. Estonya’nın Rus işgalinden dolayı ülkede bu dönemde rusça dili hakim olmuştur. Resmi bir dil olarak rusça kabul edilmesede bu dönemde rusça konuşmak zorunlu hale gelmiştir. Estonya’nın bağımsızlığının kazanılmasının ardından rusçanın kullanılması azalmıştır. Estonya’da estonca ve rusça dışında işveççe, fince ve almanca’da kullanılıyordur. Bu dillerin kullanılmasının sebebi ülkede yaşayan fin, alman ve isveç halkından kaynaklı olabilir. Günümüzde Estonya’da konuşulan dillerden en yaygın kullanılanı ingilizcedir. Estonya’da ingilizcenin yaygın kullanılmasının sebebi Estonya’nın dünyadaki tüm vatandaşlara ülkede yatırım yapma hakkı vermiş olmasından kaynaklanır. Aynı zamanda teknolojinin çok gelişmiş olması Estonya’da inglizcenin kullanımını artırır.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

AB’ye Yerleşme Sürecinizde Advist ile çalışın.

Avrupa’da dilediğiniz ülkede oturma ve çalışma iznine sahip olsun!