fbpx
Finlandiya

Finlandiya Ekonomisi

By Ağustos 29, 2022 No Comments

Finlandiya Avrupa’da ekonomik olarak Fransa, Almanya, İsveç ve Birleşik Krallık gibi önde gelen batı ekonomileri ile eşit bir kişi başına üretimle oldukça sanayileşmiş bir ekonomiye sahiptir. Karma bir ekonomi olan Finlandiya, bu ekonomik göstergeler için en yüksek hizmetler sektörü ile dikkat çekiyor. Ekonominin en büyük iş kolu olan hizmetler %72,7, ardından %31,4 imalat ve rafine etme işleri gelmektedir. Ekonominin birincil iş kolunun ekonomideki payı ise yüzde 3’e yakın bir seviyedir.

Ekonomik büyüklüğünün yanı sıra pahalılık ve geçim koşullarına bakıldığında ise Finlandiya, dünya üzerindeki en pahalı 19’uncu ülkedir. OECD ülkeleri arasında en düşük yoksulluk oranına sahip ülkelerden biridir. Finlandiya ekonomisi sahip olduğu bu değerler ile Avrupa’da öne çıkmayı başaran ekonomiler arasında yer almaktadır.

Finlandiya Ekonomisi İyi Mi?

Finlandiya enflasyon ve diğer parasal sıkıntılara yönelik euro kullanması ve Avrupa Birliği üyesi olması sayesinde avantajlı bir konumda yer almaktadır. Ülkenin ekonomik göstergelerine bakıldığında ise gayri safi yurt içi hasılasına göre dünyanın en büyük 42’inci ekonomisine sahiptir. Finlandiya ayrıca en çok ihracat yapan ülkeler arasında da 41’inci sırada yer almaktadır. 2020 yılı verilerine göre sadece söz konusu zaman dilimi için 65,6 milyar dolar seviyesine bir ihracat gerçekleştirmiştir.

Gayri safi yurt içi hasıla rakamlarına bakıldığında ise 271,2 milyar dolar seviyesinde görülmektedir. İşsizlik oranı ise geçmiş dönem verilerine göre %7,8 olarak ölçülmüştür. Kişi başına GSYİH oranı ise 49.041,34 dolar ile dikkat çekici bir seviyede yer almaktadır.

Finlandiya Ekonomisi Ne İthal Ediyor?

Finlandiya Ekonomisi Ne İthal Ediyor?

Finlandiya’nın ekonomik faaliyetleri nelerdir sorusuna kapsamlı bir yanıt verilebilir. Finlandiya’nın ithalat potansiyeline göre birçok farklı üründen söz edilebilir. Bunlar arasında özellikle ilaç ve kimya, tarım ve hayvancılık, demir, çelik ve metal, makine, elektrik elektronik, ağaç ve orman ürünleri başta olmak üzere birçok farklı alanda ithalat gerçekleşmektedir. Finlandiya ekonomisi çoğu ülkeye göre oldukça gelişmiş ve güçlü bir ekonomidir. Bu kapsamda ithalat oranları da düşük ve üretim oranları yüksektir.

Finlandiya Gelişmiş Bir Ülke Mi?

Türkiye ekonomisi ile Finlandiya ekonomisi çok sık birbiri ile karşılaştırılmaktadır. Ancak Finlandiya’nın gelişmişlik düzeyine göre Türkiye’den çok ilerde olmasının temel bazı nedenleri bulunmaktadır. Özellikle teknolojiye yapılan yatırım ve eğitim alanında göstermiş oldukları başarı sayesinde Finlandiya dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer almaktadır.

Eğitimde, sağlıkta ve diğer pek çok alanda Avrupa’da ve dünyada iyi bir sıralama elde eden Finlandiya, gelişmiş düzeyi ile ilk sıralara sayılabilen Kuzey Avrupa ülkelerinden biridir. Çoğu araştırmada dünyanın en mutlu ve en yaşanılabilir ülkeleri arasında ilk sıralarda yer alan Finlandiya bu yönüyle de sosyal refah açısından önemli bir konumda yer almaktadır. Gelişmiş düzeyi her alanda görülmektedir.

Finlandiya’nın En Önemli Geçim Kaynağı Nedir?

Finlandiya geçim kaynağı tek bir kategoride değerlendirilemez. Karma bir ekonomi benimseyen Finlandiya, petrol yağları, kaolin, inorganik madde sıvanmış kağıtlar, otomobil, steyşın vagon gibi başlıca temel ihraç kalemlerine sahiptir. Tarım ve hayvancılık alanında da etkinliği görülmektedir.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında hızlı bir şekilde sanayileşerek gelişmiş ve İsveç modelini örnek alan bir refah devleti yaratma hedefiyle politikalar geliştirmiştir. Özellikle eğitimde sağladığı başarı ile dikkat çekmektedir. Finlandiya ekonomisi içinde en büyük endüstri ise %21,6 ile elektronik sektörüdür. Makine, araç ve diğer mühendislik metal ürünlerinin payı ise %21 seviyelerinde seyretmektedir. Finlandiya ekonomisi için de daha pek çok önemli unsur sayılabilmektedir.

Ayrıca Bakınız: Finlandiya Eğitim Sistemi

Leave a Reply