fbpx
Finlandiya

Finlandiya NATO Üyesi Midir?

By Eylül 2, 2022 No Comments

Finlandiya’nın NATO üyesi olması 2022 yılında yapılan çalışmalar ile onaylanmıştır. İttifaka katılım protokolü olarak bilinen yasal belge, NATO’ya üye olan devletler ve bu devletlerin temsilcileri tarafından incelenmiş ve imzalanmıştır. 2022 yılının temmuz ayı itibari ile Finlandiya NATO üyesi olan 1 ülke haline gelmiştir. 2022 yılında 29 ve 30 Haziran’da İspanya’nın Madrid kentinde gerçekleştirilen NATO zirvesi ile Finlandiya ve İsveç’in başvuruları değerlendirmeye alınmıştır. Değerlendirme sonucunda ise Finlandiya’nın ve İsveç’in bekleyen başvuruları onaylanmıştır. Finlandiya NATO üyeliği onaylanan son ülkelerden biridir.

NATO Nedir?

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütünün kısaltması olan NATO, 1949 yılında kurulmuştur. 1949 yılında imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması çerçevesinde kurulan bir örgütlenmedir. İçerisinde farklı ülkeleri temsil eden birçok devlet yer almaktadır. 1949 yılında kurulduğunda 12 ülke kuruculuğunu üstlenmiş ve ardından bu ülke sayısı giderek artmıştır. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütüne katılmak isteyen ülkelerin NATO’ya başvuru yapmaları gerekir.

NATO’nun Görevleri Nelerdir?

NATO’nun görevleri kurulmasını sağlayan antlaşma ile belirlenmiştir. Zaman içerisinde yapılan çalışmalar ve değiştirilen yönergeler ile NATO’nun çalışma alanı ve görevleri iyileştirilmiştir. Bazı konularda kapsamı genişletilirken, bazı konularda ise kapsamı daraltılmıştır. Üye ülkelerin birlikte karar vermesi sonucunda NATO’nun görevlerinde değişiklik yapılması mümkündür. NATO’nun asıl görevi barış için ortaklık sağlanması hedeflenmektedir. Ülkelerin bir araya geliş amaçları da barış için ortaklık kurmaktır. Olası savaşların, müdahalelerin ve ülkelerin girdikleri dış siyaset gibi unsurların savaş ya da daha kötü gelişmeler ile sonuçlanmaması için NATO vardır. Finlandiya NATO üyeliği de bu kapsamda alınmış bir üyeliktir.

NATO Kurucu Üyesi Olan Ülkeler Hangileridir?

NATO kurucu üyesi olan devletler toplam da 12 ülkeyi barındırır. Dünya üzerinde yer alan tam 12 ülke nato içerisinde kurucu üye devlet statüsü ile bulunmaktadır. NATO’nun kurucu üyeleri olan devletler şu şekilde sıralanabilir:

 • Amerika Birleşik Devletleri,
 • Belçika,
 • Birleşik Krallık,
 • Portekiz,
 • Norveç,
 • Lüksemburg,
 • Danimarka,
 • Fransa,
 • Hollanda,
 • Kanada,
 • İzlanda,
 • İtalya.

Kurucu üye olan bütün devletler 1949 yılında nato içerisinde yer almış ve almaya devam etmektedirler.

NATO’ya Sonradan Katılan Üye Devletler Hangileridir?

NATO’ya üye ülkeler kurucu üyelerden sonra alınan devletleri içermektedir. Kurucu üyeler ile toplam da 30 ülkesi bulunan NATO’nun üyeleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Türkiye
 • Karadağ
 • Hırvatistan
 • Arnavutluk
 • Slovenya
 • Slovakya
 • Romanya
 • Letonya
 • Litvanya
 • Estonya
 • Bulgaristan
 • Yunanistan
 • Almanya
 • İspanya
 • Çek Cumhuriyeti
 • Polonya
 • Macaristan
 • Kuzey Makedonya

Bu ülkelerin yanı sıra İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılmasına da karar verilmiştir. NATO’ya daha sonradan katılan devletlerin katılım tarihleri farklılık gösterebilmektedir. Örneğin Türkiye 1952 yılında NATO üyesi olurken, Arnavutluk 2009 yılında NATO üyesi olmuştur. En geç NATO’ya katılan üyelerden birisi ise kuzey Makedonya olup onun tarihi ise 2020’dir.

NATO’nun Önemli Dönemleri Nelerdir?

NATO’nun önemli dönemleri 3 kategoride incelenir. Bu üç kategori NATO’nun kuruluşundan şu ana kadar olan üç büyük olay ve gelişme ile sınıflandırılır. NATO’nun önemli dönemleri şu şekildedir:

 • NATO’nun kuruluşu ve soğuk savaş dönemi
 • Avrupa Birliği’nin kurulduğu dönem.
 • 9/11 olaylarından sonrası.

Bu dönemler NATO’nun hem kendini geliştirmesi hem de kapsamını değiştirmesi için uygun alanı yaratmıştır. Yaşanan bu kaotik durumlar karşısında. NATO perspektifini değiştirmiş ve üye ülkeler ile farklı 1 strateji incelemiştir. Yaşanan bu büyük olaylar sonucunda NATO’nun ne kadar değerli ve etkin rol alması gerektiği gibi konular da tekrar masaya yatırılmıştır. Finlandiya NATO üyeliği gibi yeni üyelik talepleri de günümüzün olayları arasında yer almaktadır.

Ayrıca Bakınız: Finlandiya Mutfağı ve Yemek Kültürü

Leave a Reply