fbpx
Finlandiya

Finlandiya Nüfus Yapısı ve Alım Gücü

By Eylül 3, 2022 No Comments

Finlandiya nüfus yapısı ve alım gücü incelendiğinde oldukça gelişmiş ve zengin bir ülke olduğu görülecektir. Avrupa’nın en seyrek nüfuslu üçüncü ülkesi olan Finlandiya, düzensiz bir nüfus yapısına sahiptir. Güney batı bölümünde küçük bir kıyı ovasında toplanan nüfusun yüzde 85’i kasaba ya da şehirde yaşamaktadır. Helsinki ise en yüksek nüfus oranına sahiptir. Helsinki ayrıca Finlandiya’nın başkenti olmasıyla da dikkat çekmektedir.

Finlandiya’nın genel ekonomik yapısı batıda oldukça gelişmiş olan İngiltere, İsveç ve Almanya gibi ekonomiler ile benzer şekilde sanayileşmiş, karma bir ekonomik modele sahiptir. Hizmet sektörü en büyük payı oluşturmaktadır. Finlandiya nüfus yapısı ve alım gücü ile sadece Avrupa’da değil, dünyada da ilk sıralarda yer alan ülkelerden biri olmayı başarmıştır.

Finlandiya Nüfusu Ne Kadar?

Finlandiya nüfusu yapılan son sayımların ardından 5,531 milyon olarak hesaplanmıştır. Nüfus artış oranı yıllık değişimde %0,2 olarak ölçülmektedir. Ülkenin başkenti ve en büyük şehri olan Helsinki ise en kalabalık nüfusa sahiptir. Helsinki nüfusu 1,47 milyon olarak hesaplanmıştır. Nüfus özelliklerine bakıldığında ülke genelinde doğurganlık oranlarının son derece düşük olduğu görülmektedir. Nüfusta dalgalanmalar zaman zaman görülse de gelecekte nüfus sorunları ortaya çıkacaktır.

Finlandiya’nın Gelişmişlik Düzeyi Nedir?

Finlandiya’nın Gelişmişlik Düzeyi Nedir?

Finlandiya gelişmişlik düzeyi oldukça yüksek bir İskandinav ülkesidir. İnsan gelişmişlik endeksinde 11’inci sıraca yer alan Finlandiya, ekonomisi, eğitim ve sağlık sistemi ile sosyal olanakları kapsamında birçok yönden ileri seviyede yer almaktadır. Refah düzeyi son derece yüksek olan bir ülke olan Finlandiya, defalarca dünyanın en mutlu ülkesi seçilmesinin yanı sıra en yaşanılır şehirlere de ev sahipliği yapan bir ülke konumunda yer almaktadır.

Birçok alanda ciddi atılımlar yapan ve kısa sürede İkinci Dünya Savaşı sonrasında başlayan kalkınma hareketleri ile Finlandiya günümüzde en gelişmiş Avrupa ülkeleri arasında başı çekmektedir. Her alanda yaratılan fırsat eşitliği sayesinde toplumun her kesimi refah içinde yaşamaktadır. Finlandiya nüfus yapısı ve alım gücü incelendiğinde birçok yönden öne çıkan bir ülke olduğu görülmektedir. Bu özelliği elde etmesinde özellikle ülkenin az bir nüfusa sahip olması yer almaktadır.

Finlandiya Asgari Ücret Ne Kadar?

Finlandiya asgari ücret belirlenirken vatandaşlara en iyi yaşam koşullarının sunulması hedeflenmektedir. 2022 yılında Finlandiya asgari ücreti saatlik 13 euro olarak belirlenmiştir. Aylık periyotta ise asgari ücret ile çalışan bir kişinin ortalama geliri 3.000 euro üzerinde yer almaktadır. Ortalama bir asgari ücret geliri ile vatandaşların rahatlıkla temel gıda ürünlerine ve sosyal yaşama katılımları sağlanabilmektedir. Öte yandan çocuklar için belirli bir yaşa kadar verilen ödenekler, aile yardımları ve diğer destekler sayesinde de yoksulluk sınırı en düşük ülkeler arasında Finlandiya ilk sıralarda yer almaktadır.

Finlandiya Pahalı Mı?

Finlandiya para birimi olarak euro kullanmaktadır. Bunun da etkisi ile turistik seyahat için Finlandiya’yı tercih edecek Türk vatandaşlarının yüksek ücretler ile karşılaşmaları mümkündür. Çoğu ülkeye nazaran Finlandiya ayrıca pahalı bir ülkedir. Dünya üzerindeki en pahalı 19’uncu ülke olan Finlandiya, bu özelliğine rağmen vatandaşlarının refah içinde ve yoksulluk çekmeden yaşamalarına olanak tanımaktadır.

OECD ülkeleri arasında en düşük dördüncü yoksulluk oranına sahip olan Finlandiya, sadece %16 seviyesinde yoksul olma oranına sahiptir. Avrupa Birliği’ndeki oran ise %22 olarak dikkat çekmektedir. Finlandiya nüfus yapısı ve alım gücü birçok sorunun da yanıtını vermektedir. Gelişmişlik düzeyi son derece yüksek olan Finlandiya’da gelir adaletsizliği de oldukça düşüktür. Genel yapıda ise pahalı bir ülke olarak tanımlanabilir.

Ayrıca Bakınız: Finlandiya NATO Üyesi Midir?

Leave a Reply