fbpx
Finlandiya

Finlandiya Sağlık Sistemi

By Ekim 6, 2022 No Comments

Finlandiya hemşire alımı ile sağlık sistemini güçlendirmeye odaklanan çeşitli projelere ev sahipliği yapmaktadır. Ülkenin genel sağlık hizmetlerine bakıldığında ise özel sağlık hizmetlerinin son derece pahalı olduğu görülmektedir. Ancak Finlandiya’da kalıcı olarak ikamet eden herkes için hesaplı kamu sağlık hizmetleri de verilmektedir. Öte yandan işverenler tarafından da iş sağlığı hizmetleri bu kapsamda tüm çalışanlarına sunulmaktadır.

Ülkede kamu ve özel sağlık hizmetleri farklı başlıklar altında incelenmektedir. Finlandiya vatandaşları, göçmenler, öğrenciler ve çalışanlar için sağlık hizmetlerinin kapsamı farklılık gösterecektir. Finlandiya sağlık sistemi tıpkı eğitim sisteminde olduğu gibi oldukça başarılıdır. Refah düzeyi en yüksek ülkelerden biri olarak sağlık alanında gerçekleştirilen reformlar ile sağlık hizmetlerinin kalitesi ve kapsamı da genişlemiştir.

Finlandiya’da Sağlık Hizmetleri Nasıldır?

Finlandiya sağlık hizmetleri kapsamında birinci basamak sağlık hizmetleri sağlık merkezlerinden verilmektedir. Toplamda ülke genelinde yaklaşık 270 adet sağlık merkezi bulunmaktadır. Söz konusu sağlık merkezlerinde görev alan kişilerin tümü belediyelerce istihdam edilmektedir. Her bir sağlık merkezi 30 – 60 adet yatağa da sahiptir. Bu sayede hastane ile bezer biçimde faaliyet gösterebilmektedir. Kamu sağlık sistemi kapsamında bir uzmana başvurmak için acil durumlar dışında sevk zincirine ihtiyaç duyulur.

İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri kapsamında ise kamu hastanelerinde polklinik ve klinik departmanları yer almaktadır. Sosyal hizmetlerin sağlanması ve uzun dönemli bakımların gerçekleşmesi yine belediyelerin sorumlulukları arasında yer almaktadır. Buna ek olarak özel sağlık kuruluşları da bulunmaktadır. Ancak yüksek ücretlere sahip oldukları görülmektedir. Sağlık sigortası kapsamında tedavi olma olanakları sağlanmaktadır. Finlandiya sağlık sistemi kapsamında hastaneler kaynaklarını verdikleri hizmetler karşılığında belediyelerden almaktadır.

Finlandiya’da Öğrencilerin Sağlık Hizmetleri Nasıl?

Finlandiya’da Öğrencilerin Sağlık Hizmetleri Nasıl?

Finlandiya eğitim sistemi açısından da önde gelen bir ülke olması sayesinde ülkede bir hayli yüksek oranda öğrenci bulunmaktadır. Finlandiya’da yüksekokul öğrencilerin sağlık hizmeti Yüksekokul Öğrencileri Sağlık Vakfı tarafından verilmektedir. Ülkede herhangi bir üniversite veya yüksekokulda öğrenim gören kişiler öğrenci sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir. Bunun için öncelikle Kela’ya sağlık hizmeti ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir. Öğrenci değişimi ile Finlandiya’ya gelenler ise Yüksekokul Öğrencileri Sağlık Vakfı hizmetlerinden faydalanamamaktadır.

Kamu sağlık hizmetinin alınmasına ilişkin kriterler öğrencilerin hangi ülkeden geldiklerine göre değişmektedir. Başka bir Kuzey Avrupa ülkesinden gelen öğrencilerin bu haklardan yararlanması mümkündür. AB ülkesinden gelecek kişiler ise Avrupa sağlık sigortası ile bu hizmetlerden yararlanmaktadır. Türkiye gibi farklı bir ülkeden Finlandiya’ya öğrenci olarak gelen kişiler ise Finlandiya’da oturma izni almadan önce kapsamlı bir sağlık sigortasına sahip olmaları istenmektedir. Öğrenim süresine göre bu kapsamda belediyenin sağlık hizmetleri kapsamında bu kişiler yer alacaktır.

Finlandiya’da Çalışanların Sağlık Hizmetleri Nasıl?

Finlandiya’da yaşamak birçok yönden avantaj sağlasa da ülke genelinde uygulanan bazı hizmetlerden yararlanmak için belirli şartların karşılanması gerekmektedir. Finlandiya’ya çalışmak için gelenler Finlandiya kamu sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir. İş sözleşmesi kapsamında göre işverenler tarafından çalışanlarına önleyici sağlık hizmetlerini karşılama yükümlüğü bulunmaktadır. Finlandiya’da girişimcilik faaliyetlerine bulunan kişiler ise kendileri için işyeri sağlık hizmetleri düzenleyebilirler. Genel hatlarıyla resmi olarak ülkede çalışma izni alan kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmaları için işverenleri tarafından gerekli sağlık sigortaları yapılacaktır.

Avrupa’nın refah seviyesi en yüksek ülkelerinden biri olan Finlandiya, sağlık hizmetleri ile oldukça gelişmiştir. Farklı tip sağlık kuruluşları üzerinden ülkede ikamet eden kişilerin ve vatandaşların Finlandiya sağlık sistemi ile sağlık hizmetlerinden yararlanması mümkündür. Finlandiya sağlık alanında da birçok Avrupa ülkesinin önüne geçmeyi başaran bir ülkedir.

Ayrıca Bakınız: Finlandiya Merkezli İş Yapmanın 7 Avantajı

Leave a Reply