fbpx
Finlandiya

Finlandiya’nın Sınır Komşuları Kimlerdir?

By Ekim 9, 2022 No Comments

Finlandiya’nın sınır komşuları olan 3 ülke bulunur. Finlandiya ile karadan sınır komşusu olan ülkeler şu şekilde sıralanabilir:

  • Rusya
  • Norveç
  • İsveç

Bu 3 ülke Finlandiya ile karadan sınır komşusudur. Bunların yanı sıra karadan sınırı olmayan. Ancak güneyinde kara sınırı olmamasına rağmen komşu kabul edilen bir de Estonya vardır. Finlandiya sınır komşusu olan ülkelerden Norveç ve İsveç, İskandinav ülkeleri olarak da kabul edilmiştir.

Bazı ülkeler ile arasında sadece tel bir örgü, bazıları ile büyük ormanlar bazılarıyla ile hisse daha küçük sınırları olan Finlandiya büyük bir ülkedir. Karadan bağlı olan 3 sınır komşusu ile yönetilen ilişkiler de stabil ve güvenli tutulmaktadır. Finlandiya sınırları ülkenin 3 tarafını da kaplamaktadır. Doğu, kuzey ve batı olmak üzere etrafı diğer ülkeler ile çevrilmiştir. Ülkenin sadece güney bölgesinde kara sınırı olan bir ülke yoktur.

Rusya

Rusya

Finlandiya’nın Rusya sınırı karadan bulunmaktadır. Finlandiya’nın doğusunda kalan Rusya ile kara sınırı tel örgüler ile çevrilmiştir. Finlandiya ve Rusya’nın karasal sınırı 1340 kilometrelik bir uzunluğa sahiptir. Bu sınırın bu denli büyük olması iki ülkenin iç ilişkilerini de doğrudan ve / veya dolaylı olarak etkileyebilmektedir.

Finlandiya ve Rusya arasındaki bu uzun sınıra karşın iki ülke arasında anlaşmazlıklar da çıkabilmektedir. Kış Savaşı olarak bilinen savaşın ardından imzalanan Moskova Barış Antlaşması ile Finlandiya’nın sınırları değiştirilmiştir. Bu sebep ile de Finlandiya ve Rusya arasında adı konulmamış bir çizgi olmasına karşın iki devlet de çalışmalarına ılımlı yaklaşmaktadır.

Norveç

Norveç

Norveç ve Finlandiya sınırı aynı zamanda İsveç, Norveç ve Finlandiya sınırı olarak da kabul edilmektedir. Üç ülkenin birbirine bağlandığı sınırda bir adet anıt bulunur. Bu anıt 1926 yılında inşa edilmiş ve sınıra yerleştirilmiştir. Üç ülkenin de ortak sınırı olan bölgede bu anıt yer alır. Anıt ortalama 4 metrelik bir büyüklüğe sahiptir.

Norveç ve Finlandiya sınırları karadan 736 kilometre uzunluğundadır. Norveç ile olan bu sınır, Rusya ile olan kara sınırına göre daha düşük olmasına karşın yine de büyük bir alanı kapladığı kabul edilmelidir. Finlandiya’nın Norveç ile kara sınırı olduğu gibi nehir sınırı da bulunur. Finlandiya’nın Norveç ile olan kara sınırının bir bölümüne İsveç sınırı da eşlik eder. Aynı zamanda Finlandiya ve Norveç sınırı Treriksroysa ismi verilen mağara ile Rusya’ya kadar da uzanmaktadır.

İsveç

İsveç

İsveç – Finlandiya sınırı farklı bölgelere yayılmıştır. Torne Nehri’ni de içeren bu sınır hem karasal hem de nehir bazlıdır. Finlandiya – İsveç sınırında Haparanda, Muonio, Pello ve Yiltornio gibi bölgeler de yer alır. İsveç ve Finlandiya arasında yer alan sınır tamamen karasal olmayıp yer yer nehirlere de bağlandığı bilinmektedir.

İsveç ve Finlandiya arasındaki sınır uyarı levhaları ile gösterilmektedir. Sınırları aynı zamanda Norveç ile de bağlanan İsveç ve Finlandiya’nın ortak sınır anıtı da bulunur. İsveç ve Finlandiya’yı birleştiren ve iki ülkeyi birleştiren Avrupa E4 yolu da sınır için önemlidir. Yaklaşık 1590 km olan bu yolun sadece 1 km’lik alanı Finlandiya sınırlarında bulunur. Kalan büyük bir çoğunluk ise İsveç hattında kalmaktadır.

Estonya

Estonya

Estonya – Finlandiya sınırı gerçekte olmayan bir sınırdır. Güney tarafından deniz ile bağlı olan bu iki ülke arasında karasal sınır bulunmaz. Dolayısı ile sınır komşusu da olmayan bu iki ülke dolaylı yoldan sınır komşusu olarak belirlenmiştir. Finlandiya’nın sınır komşuları üç bölgeden Norveç, Rusya ve İsveç ile çevrilmiştir. Güney bölgesinde ise Bothi Körfezi Estonya ve Finlandiya arasında yer alır.

Ayrıca Bakınız: Finlandiya’daki Üniversiteler, Sıralamaları ve Ortalama Ücretler

Leave a Reply