fbpx
Finlandiya

IT Sektörü – Yazılımcılar İçin Finlandiya Neden Mantıklı Bir Ülke?

By Ağustos 2, 2021 No Comments

Finlandiya, uzun yıllar boyunca bilişim teknolojileri (IT) sektöründe hizmet veren en başarılı ülkelerden önde gelenidir. Bunun için yazılımcılar Finlandiya’da çalışmayı tercih etmektedir.

Finlandiya, IT sektörü çalışanları için son derece mantıklı bir ülkedir. Çünkü; Finlandiya’da uzun yıllar boyunca bilişim teknolojileri sektöründe hizmet veren ve kendini geliştiren öncü ülkelerin başında gelmektedir. Yenilikçi odaklı Finlandiya’da bilişim teknolojileri sektöründe yapılan çalışmalar hız kesmeden devam etmektedir. Dünya genelinde en büyük katkıyı sağlayan Finlandiya olmuştur. Finlandiya 2019 senesinde dijital ekonomi ve toplum endeksine göre AB içerisinde 15. Sırada yerini almaktadır.

Finlandiya’da IT (bilişim teknolojileri) şirketlerinin ciroları 2018 yılına göre %1 oranında artmıştır. Dolayısı ile sektörde hizmet veren şirketlerin ciroları da 15,0 milyar Avro olmuştur. Ülke ekonomisinin büyük bir çoğunluğu IT sektörü ile sağlanıyor. Bu sebeple sektörde yenilikçi çalışmalar yapan bir ülke olduğunu da belirtmek isteriz. Finlandiya’nın Ar-Ge için harcamaları 2020 senesinde %0,83’ü oluşturuyor. Dolayısı ile Finlandiya küresel rekabet raporunda 15. Sırada yer almayı başarıyor.

Finlandiya’da Bilişim Teknolojileri Çalışmaları

2019 senesinde sunulan küresel rekabet raporuna göre 4 alt yazılım sektörü bulunuyor. Bunlar; bilgisayar donanımı, yazılım tasarımı, yazılım danışmanlığı ve yazılım üretimi olarak bilinmektedir. 2020 yılında Finlandiya Ekonomik İşler ve İstihdam Bakanlığı tarafından hazırlanan Finlandiya yazılım endüstrisi ele alınıyor. Bu raporda bilişim teknolojilerinin büyümesi ve gelişmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda ülke de hizmet veren sektör şirketlerinin kendine ait inovasyon hizmetleri bulunuyor. Finlandiya bilişim teknolojileri ile Dünya çapında büyümeyi amaçlayan bir ülkedir. Bu yüzden IT sektöründe hizmet veren yazılımcılar Finlandiya’yı tercih ediyor.

Teknolojik gelişmeler ile Dünya genelinde rekabetin artması amaçlanıyor. Bu durum bilgi teknolojilerinin git gide ucuzlamasına neden olmuştur. Aynı zamanda bilgi teknolojileri’nin gelişimi ile ülkenin sosyal, ekonomik, kültürel ve politik yapısı etkilenerek toplumsal yapının temelini sağlamlaştırmaktadır. Dünya genelinde teknoloji’nin ilerlemesi ve değişimler hızlı bir şekilde yaşanmaktadır. Bilişim sektörünün de gelişmesi ile bilgi ve iletişime dayalı sektör şirketleri yenilikçi olmayı hedeflemiştir. Aynı zamanda tüm ülkeler bilişim teknolojileri’nin gelişmesi ve büyümesi için çalışmalar hız kesmeden devam etmektedir.

Bilişim Teknolojileri (IT) Nedir?

Bilgi teknolojileri kısaca “IT” olarak tanımlamaktadır. Çoğunlukla bir işletmenin ya da şirketin veri ve bilgi depolamak, iletmek, almak, işletmek ve çalışmak için bir tür bilgisayar uygulamasıdır. Bilgi teknolojisi, bilgi ve iletişim teknolojisi’nin bir alt kümesidir. Bu terim uzun yıllar boyunca hayatımızda vardır. Aynı zamanda bilgisayar ağının eş anlamlısı olarak da sıkça karşımıza çıkar. Telefon ve televizyonlar gibi bilgi dağıtım araçları da teknolojiyi kapsar. Dolayısı ile bilgisayar donanımı, elektronik, yazılım, yarı iletkenlik, teknolojik ekipmanı, e-ticaret ve internet başta olmak üzere bilgi teknolojisi ile ilişki başlıklardır.

Bilginin işlenerek insanlara sunulması amaçlanıyor. Bunun için bilişim teknolojileri esas alınmaktadır. Hem kamu hem de özel sektörde bilişim teknolojileri için çalışmalar ve yenilikler devam etmektedir. Finlandiya da bilişim teknolojileri alanında çok fazla imkân ve avantaj sunan bir ülkedir. Bu yüzden yazılımcıların çoğu Finlandiya da yaşamayı tercih ediyor. Bulut ve bilgisayar tabanlı sistemler ile çalışan yazılım araçları, bilişim teknolojileri için son derece gereklidir. Bu araçlar sayesinde veri toplama, analiz edilmesi, verilerin işlenmesi ve analiz sonunda ürünün işlenmesi hedefleniyor.

Bilişim teknolojilerinde şirketlerin analizleri yapılır ve bu analizlere göre bir yol izlenir. Ortaya çıkan sonuca bağlı olarak projeler geliştirilir ve hayata geçirilmesi sağlanır. Bu sayede bilişim teknolojisi tabanlı şirketlerin gelişmesi ve büyümesi amaçlanır. Ayrıca IT sayesinde şirket içerisinde verimliliğin artması sağlanır. Finlandiya bilişim teknolojileri sektöründe önde gelen ülkelerden biridir.

Leave a Reply