fbpx
Avrupa Birliği

Almanya Çalışma Vizesi Başvurusu: Adım Adım Rehber

By Mart 8, 2024 No Comments

Article Image

Almanya’nın sunduğu fırsatlar ve istikrarlı ekonomisi, dünya genelinde birçok kişinin çalışmak üzere bu ülkeyi tercih etmesine sebep oluyor. Bu bağlamda, Almanya’da çalışabilmek için gereken Almanya çalışma vizesi başvurusu büyük önem taşımaktadır. Almanya’ya giriş için gerekli olan Ulusal Vize, çoğu durumda 90 güne kadar sürecek kısa ziyaretler için düşünülse de, bazı hallerde uzun süreli kalmak isteyenler için bir yıl süresince geçerli olabilmektedir.

Bu rehber, ‘almanya’da calisma izni’ edinme sürecini, ‘Ulusal Vize’ başvurularından ‘almanya iş arama vizesi’ne ve ‘AB Mavi Kart’ına kadar farklı durumları kapsayacak şekilde detaylandırmaktadır. Almanya çalışma vizesi başvuru sürecinden, gereken belgelere ve reddedildiğinde izlenecek yola kadar tüm gerekli bilgileri adım adım ele alıyoruz.

Almanya Çalışma Vizesi Türleri

Avrupa Birliği üyesi olmayan ülke vatandaşlarının Almanya’da çalışabilmeleri için çeşitli çalışma vizeleri mevcuttur. Bu vizeler, başvuru sahibinin niteliklerine ve Almanya’daki kalış süresine göre değişiklik gösterir:

 1. Kısa Süreli Çalışma İçin Schengen Vizesi:
  • 90 güne kadar kısa süreli çalışmalar için Schengen vizesi başvurusu yapılabilir.
 2. Uzun Süreli Çalışma İçin Ulusal Vize (D Tipi):
  • 90 günden uzun süreler için, çalışma, eğitim veya aile birleşimi amacıyla Ulusal Vize gereklidir.
  • Bu vize genellikle 90 günlük bir süre için geçerli olmakla birlikte, bazı durumlarda 1 yıla kadar uzatılabilir.
  • Almanya’ya varıştan sonra, oturum izni (yasal ikamet statüsü) alınmalıdır.
 3. AB Mavi Kart:
  • Nitelikli çalışanlara yönelik olan AB Mavi Kart, Almanya’da çalışma ve oturma izni sağlar ve ilk verildiğinde 4 yıla kadar düzenlenebilir.
  • Mavi Kart sahipleri, belirli şartlar altında 33 ay sonra süresiz oturum izni alabilirler.
  • 2024 yılı için Mavi Kart başvurularında brüt olarak en az 58.400€ gelir şartı aranmaktadır.
 4. Diğer Çalışma Vizesi Türleri:
  • Nitelikli Çalışan Vizesi, Öğrenci Vizesi, Mesleki Eğitim Vizesi, İş Arama Vizesi, Mesleki Eğitim Yeri Arama Vizesi, Yabancı Mesleki Niteliklerin Denkliği için Vize, Bilim ve Araştırma Vizesi, Serbest Çalışanlar için Vize ve Evlilik Vizesi gibi çeşitli çalışma vizesi türleri bulunmaktadır.

   Vize başvuru süreçleri ve şartları, ilgili vize türüne göre farklılık gösterir. Örneğin, Mavi Kart için gereken yıllık asgari kazanç, doktor ve bilişim sektöründe çalışacaklar için 34 bin 944 Euro iken, diğer sektörler için 44 bin 800 Euro olarak belirlenmiştir. Ulusal vize için işlem ücreti 75 avro olup, başvuru reddedilirse ücret iadesi yapılmaz. Vize işleminin sonuçlanması üç aya kadar sürebilir, ancak bazı durumlarda bu süre daha da uzayabilir.

   Almanya, nitelikli iş gücünü teşvik etmek amacıyla Nitelikli İş Gücü Göçü Yasası’nı yürürlüğe koymuştur ve bu yasa kapsamında, Almanya’dan somut bir iş teklifi almış nitelikli iş gücüne Mavi Kart verilmesini öngörmektedir.

Çalışma Vizesi Başvuru Süreci

Almanya’da çalışmak için yapılması gereken çalışma vizesi başvuru süreci, adayın hazırlıklı olmasını ve dikkatli bir şekilde ilerlemesini gerektirir. İşte bu süreçte atılması gereken adımlar:

 1. Başvuru Öncesi Hazırlıklar:
  • Almanya’da çalışma vizesi başvurusu yapmadan önce, Almanya’daki bir işverenden iş teklifi alınması gerekmektedir.
  • Adayların mesleki yeterliliklerini ve eğitim durumlarını ispatlayan belgeleri hazırlamaları şarttır.
  • Almanya çalışma vizesi için Almanca A1 seviyesinde dil sertifikası gerekmektedir, bu nedenle dil yeterliliğinin önceden sağlanması önemlidir.
 2. Başvuru Süreci:
  • Almanya’daki Alman konsolosluğu veya büyükelçiliğine çalışma vizesi için başvurulmalıdır.
  • Başvuru formu, geçerli pasaport, iki biyometrik pasaport fotoğrafı, özgeçmiş, çalışma sözleşmesi veya iş teklifi, mesleki yeterlilik belgesi ve sağlık sigortası gibi gerekli evrakların tamamlanması ve sunulması gerekmektedir.
  • Evraklar arasında dil kursu kaydı, dil yeterliliği belgesi ve mali durum kanıtı da bulunmalıdır.
 3. Vize Ücreti ve Süreci:
  • Almanya genel vize başvuru ücreti yetişkinler için 75 euro, 0-17 yaş arası çocuklar için ise 40 eurodur.
  • Almanya çalışma vizesi başvurusu süreci pandemi nedeniyle 3 aya kadar uzayabilir; bu süre, evrakların tam ve doğru bir şekilde doldurulmasına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
  • Almanya’da çalışmak için Ulusal Vize genellikle 90 gün ile 1 yıl arasında verilir ve Almanya’ya giriş yapıldıktan sonra oturum izni alınması gerekmektedir.

   Bu adımları takip ederek, Almanya’da çalışmak üzere gerekli vize başvurusunda bulunabilir ve bu süreçte karşılaşabileceğiniz zorluklara hazırlıklı olabilirsiniz.

Nitelikli İş Gücü Vizesi ve Şartları

 • Almanya’da çalışacak nitelikli iş gücü olarak, pozisyonunuzun uygun eğitim ve iş deneyimine sahip olmanız beklenir. Mesleki eğitiminizin Alman standartlarına uygun en az iki yıl sürdüğünü veya akademik eğitiminizin Almanya’da tanınan bir dereceye eşdeğer olduğunu göstermelisiniz.
 • Nitelikli iş gücü, mesleki eğitimli ve akademik olarak eğitimli olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Mesleki eğitimli iş gücü, Almanya’da tanınan veya eşdeğer kabul edilen bir dereceye sahip olmalıdır. Akademik olarak eğitimli iş gücü ise, yüksek eğitim derecesine ve Almanya’da yıllık asgari maaşla iş teklifine sahip olmalıdır.
 • Almanya’da çalışmak isteyen yabancı vatandaşların, Almanya ve AB içinde o alanda nitelikli bir profesyonelin bulunmadığını kanıtlamaları gerekmektedir. Ayrıca, çalışma koşulları ve ücretlerin Alman standartlarına uygun olması, sömürücü iş koşullarının önlenmesi açısından önemlidir.
 • Almanya çalışma vizesi için başvurunuzun olumlu sonuçlanabilmesi adına, Alman devletinden yardım almadan tüm ailenin geçimine yetecek gelirin olması ve yeterli büyüklükte bir konutta yaşanması gerekmektedir. Bu, nitelikli iş gücünün eşi ve reşit olmayan çocukları için de geçerli olup, aile birleşimi amacıyla vize başvurusunda bulunabilirler. Federal İstihdam Ajansı’nın (Bundesagentur für Arbeit) işe onay vermesi, çalışma vizesi verilmesi için zorunludur.
 • Nitelikli İş Gücü Göçü Yasası, Almanya’nın nitelikli iş gücünü çekmek ve yabancı niteliklerin tanınmasını kolaylaştırmak için 2020 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu yasa, üniversite mezunlarına ve mesleki eğitim ve iş deneyimine sahip profesyonellere, iş arama amacıyla Almanya’da en fazla 6 ay kalma hakkı tanımaktadır. Sağlık profesyonelleri için ise, en az B1 seviyesinde Almanca dil yeterliliği, mesleki eğitim ve diploma tanınması, ve bazı istisnalar dışında en az 3 yıllık iş deneyimi gerekmektedir.
 • Yeni Nitelikli İş Gücü Göçü Yasası, 2023 yılının Kasım ayından itibaren kademeli olarak uygulanmaya başlayacak ve üçüncü ülke vatandaşlarının Almanya’ya göç etmelerini ve yabancı niteliklerinin tanınmasını daha kolay hale getirecektir. Kasım 2023’ten itibaren, üniversite mezunları için Mavi Kart göç fırsatları artacak, gelir eşikleri düşürülecek, uygun meslek sayısı artacak ve aile birleşimi ile mobilite kolaylaştırılacaktır. Mart 2024’te, yabancı niteliklerinin tanınması sürecinde olan nitelikli iş gücü, Almanya’ya girebilecek, uyum veya telafi önlemlerine katılabilecek ve en fazla üç yıl kalabileceklerdir.

Almanya’da Çalışma Vizesi İçin Gerekli Belgeler

Almanya’da çalışma vizesi başvurusu için gereken belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması, başvuru sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanması için kritik öneme sahiptir. Adayların, başvuru paketlerini oluştururken aşağıdaki belgeleri dikkatlice hazırlamaları ve sunmaları gerekmektedir:

 1. Temel Başvuru Belgeleri:
  • Başvuru sahibi tarafından Almanca dilinde eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış 2 adet başvuru formu.
  • Geçerli bir pasaport ve pasaportun kişisel bilgilerin bulunduğu sayfanın 2 adet fotokopisi.
  • Güncel biyometrik pasaport fotoğrafları (2 adet).
  • Mesleki gelişimi açıklayan özgeçmiş, karneler, diplomalar gibi eğitim ve mesleki yeterlilikleri kanıtlayan belgeler.
  • Alman yükseköğrenim diploması veya yabancı bir yüksekokulun tanınmış diploması veya Alman yükseköğrenim diplomasıyla kıyaslanabilir bir yabancı yüksekokulun tanınmış diploması.
  • Yabancı yükseköğrenim diplomanızın tanınmış veya kıyaslanabilir olup olmadığını kanıtlayan Denklik Belgesi.
 2. Dil Yeterliliği ve Sağlık Sigortası:
  • Almanca A1 seviyesinde dil sertifikası, Goethe Institut veya ÖSD tarafından verilen sertifikalar kabul edilmektedir.
  • Başvuru sahibinin geçimini nasıl sağlayacağına dair kanıt veya taahhüt mektubu.
  • Duruma göre iş sözleşmesinin başlangıç tarihine kadar geçerli sağlık sigortası.
 3. Mavi Kart Başvurusu İçin Ek Belgeler:
  • İş sözleşmesi veya somut iş teklifi.
  • Yıllık brüt 58.400 euro geliri kanıtlayan belge.
  • “Anabin” web sitesinden alınmış, Almanya’daki mezuniyet ile eşdeğer olduğunu gösteren denklik belgesinin çıktısı.
  • Mesleğiniz için geçerliyse meslek unvanını kullanma izni.
  • Bugüne kadarki mesleki deneyimleri gösteren belgeler.
  • İşveren tarafından doldurulmuş ve imzalanmış “İş İlişkisi Beyanı”.
  • Var ise yabancı dil bilgisini kanıtlayan belgeler.

   Almanya’da çalışma vizesi başvurusu için gerekli olan bu belgeler, başvuru sürecinin hızlı ve sorunsuz ilerlemesi için büyük önem taşımaktadır. Adayların, belgelerini titizlikle hazırlamaları ve başvuru sürecinde herhangi bir aksaklığa mahal vermemeleri tavsiye edilir. Almanya oturum izniyle ilgili süreçler hakkında daha fazla bilgi almak isteyen adaylar, ilgili kaynakları inceleyebilirler.

Reddedilen Vize Başvuruları ve İtiraz Süreci

Almanya’da çalışma vizesi başvurusu reddedilen Türk vatandaşları, itiraz dilekçesini Almanya’nın Türkiye’deki Başkonsolosluğuna sunabilirler. İtiraz süreci şu adımları içermektedir:

 1. İtiraz Dilekçesi Hazırlama ve Sunma:
  • İtiraz dilekçesi Almanca veya İngilizce yazılmalı ve itirazın nedenlerini, ilgili destekleyici belgelerle birlikte içermelidir.
  • Dilekçe, vize reddedildiği tarihten itibaren bir ay içinde sunulmalıdır.
 2. Reddedilme Sebepleri ve Çözüm Önerileri:
  • Yetersiz finansal kaynaklar, seyahat sağlık sigortası eksikliği, seyahat amacının belirsiz olması veya eksik belgeler gibi yaygın vize reddi sebepleri göz önünde bulundurulmalıdır.
  • Başvuru sahibi, reddedilme sebeplerini itiraz dilekçesinde açıkça belirtmeli ve bu sebepleri gidermek için atılan adımları eklemelidir.
 3. İtiraz Süreci ve Yeniden Başvuru:
  • Almanya Federal Dışişleri Ofisi, Türkiye, Çin ve Fas’taki önemli vize başvurusu birikimi nedeniyle geçici olarak itiraz sürecini askıya almıştır.
  • İtiraz dilekçelerinin işlenme süresi, teslim tarihinden itibaren 1-1,5 ay sürebilir.
  • Konsolosluklar, itiraz dilekçelerine teslim tarihinden itibaren üç ay içinde yanıt vermek zorundadır.
  • Başvuru reddi durumunda, belirlenen eksiklikler veya hatalar giderildikten sonra yeniden vize başvurusunda bulunulabilir.

   Başvuru sahiplerinin, başvuru sürecinde başarılı olabilmeleri için eksiksiz ve doğru bilgi sağlamaları, tüm belgeler arasında tutarlılık göstermeleri ve anavatanlarına güçlü bağlarını kanıtlamaları önerilir. Ayrıca, gerekli tüm belgelerin sunulduğundan, başvuruda tutarlılık sağlandığından ve yeterli finansal kaynaklar ile seyahat sağlık sigortasının mevcut olduğundan emin olunmalıdır.

Vize İle Almanya’ya Giriş Yaptıktan Sonra Yapılması Gerekenler

Almanya’ya çalışma vizesi ile giriş yaptıktan sonra yapılması gerekenler:

 • Adres Kaydı:
  • Almanya’ya varışınızın ardından, yerel Nüfus Dairesi’nde (Einwohnermeldeamt) ikametgah kaydınızı iki hafta içinde yapmalısınız.
 • Sağlık Sigortası:
  • İki tür sağlık sigortası seçeneğinden birini kaydolmanız gerekmektedir; kamuya ait sağlık sigortası (Gesetzliche Krankenversicherung – GKV) veya özel sağlık sigortası (Private Krankenversicherung – PKV).
  • GKV için aylık maliyet, gelirinize bağlı olarak €170 ile €728 arasında değişmektedir (2021 itibarıyla).
  • PKV primleri, yaşınıza, sağlık durumunuza ve seçtiğiniz kapsama göre değişir.
 • Vergi Numarası ve Sosyal Güvenlik:
  • Çalışmaya başlamak için bir vergi numarasına ihtiyaç duyarsınız. Bunu yerel vergi dairesinden (Finanzamt) veya işvereniniz aracılığıyla alabilirsiniz.
  • Almanya’daki yasal emeklilik sigortası (Deutsche Rentenversicherung) için otomatik olarak kaydolursunuz, aksi takdirde özel bir alternatif seçebilirsiniz.
  • Emeklilik sigortası için katkı oranı brüt gelirinizin %18.6’sıdır ve bu miktar işveren ve çalışan arasında eşit olarak paylaşılır.
  • Ayrıca Alman işsizlik sigortası (Arbeitsagentur) için de kaydolursunuz.
  • İşsizlik sigortası için katkı oranı brüt gelirinizin %2.4’üdür ve bu da işveren ve çalışan arasında eşit olarak paylaşılır.
 • İkamet İzni Başvurusu:
  • Almanya’ya çalışma vizesi ile giriş yaptıktan sonra, en kısa sürede Yabancılar Dairesi’nde (Ausländerbehörde) ikamet izni başvurusunda bulunmanız gerekmektedir.
  • İlk ikamet izni genellikle en fazla üç yıl için geçerlidir.
  • İş sözleşmeniz, Alman iş yasalarına uygun adil ücretler ve şartlar sağlandığını doğrulamak için Yabancılar Dairesi tarafından incelenecektir.
 • Aile Birleşimi:
  • Çalışma vizesi sahiplerinin eşleri ve reşit olmayan çocukları, aile birleşimi için ikamet izni başvurusunda bulunabilir.
  • Nitelikli iş gücünün aile üyeleri, aile birleşimi için ikamet izni başvurusunda bulunabilirler ve yeterli mali kaynaklar ile uygun yaşam alanını kanıtlamaları gerekmektedir.
 • Kalıcı İkamet:
  • Almanya’da belirli bir süre (genellikle 5 yıl) yaşadıktan ve çalıştıktan sonra, çalışma vizesi sahipleri kalıcı ikamet (Niederlassungserlaubnis) için başvuruda bulunabilir.
  • AB Mavi Kart sahipleri, Almanca dil sınavını geçmeleri durumunda 33 ayın sonunda (21 aya indirilebilir) kalıcı ikamet için uygun olabilirler.

   Bu adımların yanı sıra, Almanya’da yaşam ve çalışma izni hakkında daha fazla bilgi için “İş Sözleşmesi” ve “Çalışan Hakları” bölümlerine başvurabilirsiniz.

Almanya Çalışma Vizesi SSS

 • Almanya’da Çalışma İzni Gereklilikleri:
  • Almanya’ya girmeden önce çalışma izni alınması zorunludur.
  • Türk vatandaşları için Almanya Çalışma Vizesi, Almanya’da iş bulma niyetiyle yapılır.
  • Schengen vize çerçevesinde yasal vize başvurusu yapılmalıdır.
  • Üçüncü ülke vatandaşları için belirlenen şartlar karşılanmalıdır.
  • Almanya’daki işin, ülkenin kriterlerine uygun olması gerekmektedir.
 • Çalışma Saatleri ve Ücretler:
  • Almanya’da ortalama haftalık çalışma süresi 34,8 saat olup, 5 gün çalışanlar için yıllık 20 iş günü, 6 gün çalışanlar için 25 iş günü izin hakkı bulunmaktadır.
  • Asgari maaş aylık olarak 1.584 euro olarak belirlenmiştir.
 • Dil Yeterliliği ve Entegrasyon Kursları:
  • Almanya’da yaşamak ve çalışmak için Almanca dil yeterliliği esastır, bazı meslekler belirli bir dil seviyesi gerektirir.
  • Bazı göçmenler için zorunlu olan entegrasyon kursları, dil eğitimi ve Alman hukuku, kültürü ve toplumu hakkında oryantasyon içerir.
 • Sosyal Güvenlik Katkıları:
  • Almanya’da sosyal güvenlik katkıları zorunludur ve sağlık sigortası, emeklilik sigortası, işsizlik sigortası ve uzun vadeli bakım sigortasını içerir.
 • Konut Fiyatları:
  • Kiralık konut fiyatları, konum, büyüklük ve imkanlara göre değişiklik göstermektedir.

SSS (Sıkça Sorulan Sorular)

Almanya’da çalışmak için vize başvurusu nasıl yapılır?
Almanya’da çalışmak üzere vize almak isteyen kişilerin, Alman Konsolosluğu veya Büyükelçiliği’ne başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında, Almanya’daki işveren tarafından imzalanmış bir iş sözleşmesi sunulmalıdır.

Almanya Çalışma vizesi almak için banka hesabında ne kadar para bulunmalıdır?
Almanya’da altı ay süresince yaşam giderlerinizi karşılayabileceğinizi kanıtlamak amacıyla, bloke hesapta en az 6162 Euro (aylık 1027 Euro) bulundurmanız gerekmektedir. Bloke hesap hakkında daha fazla bilgi için ilgili yazımızı okuyabilirsiniz.

Almanya’da çalışmak için hangi evraklar gereklidir?
Almanya’da çalışma izni alabilmek için gerekli belgeler şunlardır: Başvuru dilekçesi, pasaport, iki adet vesikalık fotoğraf ve mesleki gelişiminizi gösteren özgeçmiş, karneler, diplomalar ve iş sözleşmesi gibi belgelerdir. Belgelerin Almanca tercümeleri de gereklidir.

Almanya’da iş aramak için vize başvurusu nasıl yapılır?
Eğer Almanya’ya giriş yapmak için vize gerektirmeyen bir ülkenin vatandaşıysanız, Almanya’ya vardıktan sonra yeni ikametgahınızın bulunduğu yerdeki Yabancılar Dairesi’ne giderek iş arama amacıyla oturum izni başvurusunda bulunabilirsiniz. Vize gerekip gerekmediğiniz, hangi ülkenin vatandaşı olduğunuza bağlı olarak değişir.

Referanslar

[1] – https://wise.com/tr/blog/almanya-calisma-vizesi
[2] – https://www.eagvs.com/almanya/calisma-izni-gerekli-evraklar

[3] – https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/tr/goc.php
[4] – https://handbookgermany.de/tr/visa-skilled-workers
[5] – https://www.idata.com.tr/de/tr/p/gerekli-evraklar-de
[6] – https://www.transfergo.com.tr/almanya-calisma-vizesi

[7] – https://handbookgermany.de/tr/national-visa

[8] – https://tuerkei.diplo.de/tr-tr/service/-/2285736

Leave a Reply