fbpx

Estonya ekonomisi İsviçre ve Finlandiya ekonomilerindeki gelişmelerden yararlanan bir ekonomidir. Avrupa Birliğine üye olan Estonya Uluslararası Para Fonu’na göre gelişmiş bir ülkedir. Ülkede II. Dünya Savaşı sonrası bilimsel ve teknolojik çalışmalar artmıştır. Batı Avrupa piyasalarına süt, peynir ve tereyağ gibi ürünlerle girmiştir. Estonya ekonomisi uzun vadede Avrupa ülkeleri arasında en iyi yatırımlara sahip olduğu söylenebilir. Estonya’nın nüfusu 1.3 milyondur. Enflasyon oranı %2.3 iken işsizlik oranı %4.5’tir. Gayri safi yurt içi hasıla’ya (GSHİH) göre Estonya  ekonomisi 31 milyar dolardır.

II. Dünya Savaşı’nın Estonya Ekonomisine Etkisi Nedir?

  1. Dünya Savaşı sırasında Estonya ekonomisi Nazilerden ve 1940 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) işgalinden olumsuz etkilenmiştir. Bu işgalin ardından Estonya’nın ekonomisi SSCB’nin egemenliği altına alınmıştır. Bu dönemde Estonya’da kişi başına düşen yıllık gelir 2.000 dolardır. 1918 yılında Estonya bağımsızlığını ilan ettikten sonra Estonya ekonomisini düzeltmek adına devlet on yıllık ekonomik dönüşümler oluşturdu.

Estonya Ekonomisinde Kullanılan Para Birimleri Nelerdir?

Estonya’da kullanılan para birimlerinde değişiklikler yapılmıştır. Estonya’nın SSCB tarafından işgalinden sonra ülkede para birimi Çarlık yönetiminin kullandığı ruble olmuştur. Estonya’nın bağımsızlığının ilanından sonra 1918 ile 1927 yılları arasında Estonya markı para birimi olmuştur. 1929 yılında Estonya merkez bankası tarafından kron basılmaya başlanmasıyla ülkenin para birimi kron olmuştur. Estonya’nın Avrupa Birliği’ne katılmasıyla para birimi yerini büyük ölçüde euroya bırakmıştır.

Estonya Ekonomisindeki Modernleşme Hamleleri Nelerdir?

Estonya ekonomisi modernizasyonu bağımsızlık ilanından itibaren başlamıştır. Estonya doğu ve batı Avrupa arasında bir köprü ülkedir. Estonya’nın ekonomisindeki modernizaysonda bazı önemli özellikler şunlardır:

  • Bütçe dengelenmesi
  • Devlet borcunun sıfırlanması
  • Gelir vergisinde sabit oran
  • Euro kurunun güçlü olması
  • Ticari bankacılık sektörü
  • İnternet tabanlı hizmetler
  • Mobil tabanlı hizmetler

Estonya ekonomisinde yapılan bu modernleşme hamleleri bankacılık sektörünüde canlandırmıştır. Teknolojik gelişmelerle ekonominin ideal bir yapıda olması sağlanmıştır.

Estonya’da Günümüz Ekonomisi Nasıldır?

Estonya günümüz ekonomisi Avrupa ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke ekonomisidir. Estonya 1999 yılında Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olmuştur. Ticarette önemli ülkeler olan Rusya, Finlandiya, Almanya ve İsviçre’den Estonya etkilenmiştir. 2008 yılında ekonomik krizin etkisinden dolayı yıllık kişi başına düşen milli gelirde azalma görülsede krizin çözümüyle yeniden artışa geçmiştir. Ekonomik gelişmelerin etkisiyle Estonya’daki işsizlik oranı azalmıştır.

Estonya’daki 2008 Yılında Görülen Ekonomik Krizin Etkileri Nelerdir?

Estonya’daki 2008 ekonomik krizi etkisi şişkin olan piyasanın üzerindeki yatırım azalması ve tüketim azalmasıdır. Bu krizin etkilerinden biri de cari işlem açığı oluşmasıdır. Sene sonuna doğru bu cari işlem açığı azaltılsada hala bitmemiştir. Estonya ekonomisinde 2008 yılında yaşanan ekonomik kriz kişi başına düşen yıllı milli geliri düşürmüştür. Fakat krizin atlatılmasının ardından kişi başına düşen milli gelir yükselme eğilimine geçmiştir.

Estonya Ekonomisinin Bir Etkisi Olan İşgücü Oranı Nedir?

Estonya’daki işgücü oranı ekonominin etkilediği bir durumdur. Estonya’da yaklaşık 600.000 işçi vardır fakat bu işçilerin yeteri kadar becerileri yoktur. Bu durumdan dolayı Estonya devleti Avrupa Birliği vatandaşı olmayan kişilerin kendi ülkesinde çalışması için gerekli düzenlemeleri yapmıştır. 2008 ekonomik krizi sonrası işsizlik oranı %18.8’e çıkmıştır, kriz bittikten sonra bu oran %6’lara kadar düşmüştür.

Estonya’da İthalat Ve İhracat Kalemleri Nelerdir?

Estonya’nın ithalat ve ihracat nominal değerleri 22 milyar dolardır. Estonya’nın başlıca ticaret yaptığı ülkeler İsveç, Finlandiya, Rusya, Almanya, Letonya ve Litvanya’dır. Bu ülkelerle yaptığı başlıca yaptığı ithalat ve ihracat kalemleri şunlardır:

  • İhracat Kalemleri: Demir ve Çelik eşyalar, elektrikli motor taşıtları, ayakkabı, çeşitli imalet ürünleri, tarım ve gıda ürünleri.
  • İthalat Kalemleri: Demir ve Çelik hurdalar, elektronik eşyalar, değerli madenler
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

AB’ye Yerleşme Sürecinizde Advist ile çalışın.

Avrupa’da dilediğiniz ülkede oturma ve çalışma iznine sahip olsun!