fbpx

Estonya’daki eğitimin kökeni manastır ve katedralde verilen eğitime dayanır. Estonya’da ülke genelinde eğitim ağı çok kuvvetlidir. Eğitim sistemindeki kurumlar özel, devlet, belediye ve kamusaldır. Estonya’daki en büyük devlet üniversiteleri Tartu Üniversitesi, Tallinn Teknik Üniversitesi ve Tallinn Üniversitesi’dir. Bu üniversiteler aynı zamanda dünya genelinde qs sıralamasında ilk 500 içindedir. Estonya’da eğitim verilen kurumlar ülkeye denktir, ne fazla ne de azdır. Estonya’da bilim akademisi vardır bu akademi Estonya Bilim Akademisidir. Teknolojik gelişmeler eğitim sisteminde de büyük etki oluşturmuştur. Estonya’daki eğitim sistemi günümüzde okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköretim olarak dörde ayrılır.

Estonya’daki Okul Öncesi Eğitim Nasıldır?

Estonya’da erken çocukluk eğitimi 18 ay ve 7 yaş arasındaki çocuklara verilir. Bu eğitim ülkede sadece özel kurumlarda verilir. Okul öncesi eğitimin çocuklara verilme amacı çocuğun ailesi tarafından yetiştirilirmesine ve geliştirmesine yardım etmektir. Okul öncesi eğitimlerin verildiği özel kurumlar eston kişiler tarafından belirlenir. Devlet tarafından belirlenen bir program vardır ve çocuklara bu eğitim verilir. Okul öncesi eğitim sonucu çocuklara bir sertifika verilir.

Estonya’daki Temel Okul Eğitimi Nasıldır?

Estonya’daki temel kapsamlı eğitim dokuz yıl süren ve zorunlu olan bir eğitimdir. İlkokulun 1, 2 ve 3. sınıfları başlangıç okuludur. Estonya’daki temel okuldan mezun olmak için estonca dil bilgisini, matematik ve seçmeli bir dersten sınav vermek zorundadır. Aynı zamanda yaratıcı bir içeriği olan bitirme projesi vermelidir. Estonya’daki çocuklar temel okul eğitiminden sonra ortaöğretime başlarlar.

Estonya’daki Ortaöğretim Sistemi Nasıldır?

Estonya’daki ortaöğrenim ikiye ayrılır. Bunlardan ilki üst okullar tarafından verilen genel ortaöğrenimdir ikincisi ise mesleki eğitim veren mesleki ortaöğrenimdir. Estonya’da genel ortaöğrenimde öğrencilere becerilerini geliştirmek ve bu becerileri ileri eğitimde kullanmasını sağlamayı öğretmek amaçlanmıştır. Bunun dışında bir üst ortaöğrenim verilir. Bu üst ortaöğrenim okulundan en yaygın olanı gymnasium okullarıdır. Bu üst ortaöğrenim eğitimleri 3 yıl sürer. Bu üst ortaöğrenimdeki eğitim sisteminde zorunlu ve seçmeli dersler vardır. Öğrencinin bir üst ortaöğrenimden mezun olabilmesi için 96 derslik programı tamamlaması aynı zamanda estonca dil bilgisi sınavı, matematik sınavı ve yabancı dil sınavlarını geçmelidir. Estonya’da eğitim sürecinde öğrenciler araştırma makalesi ve pratik bir çalışma yapar. Bu ortaöğrenimden mezun olan öğrenciler yüksek öğrenim için hak kazanırlar.

Estonya’daki Yükseköğrenim Sistemi Nasıldır?

Estonya yükseköğrenimi akademik ve profesyonel olarak ikiye ayrılır. Bu yüksek eğitim sistemi üniversiteler tarafından verilir. Estonya’da eğitim yılı güz ve bahar olarak iki dönemden oluşur. Akademik yüksek öğretim süresi 3 yıldır ve öğrenciler 180 krediyi tamamlayınca mezun olabilirler. Öğrenciler mezun olduğunda “bakalaureusekraad” isimli mezuniyet belgesine sahip olurlar. Profesyonel yükseköğrenim ise aşamalıdır. İlk aşamasında 3 veya 4 yıl sürer, 180 ile 240 kredi alınma şartı vardır. Bu eğitim sonucunda öğrencilere “rakenduskõrgharidusõppe diplom” isimli mezuniyet belgesi verilir. Ikinci aşama ise “magistrikraad” adı verilen yüksek lisans eğitimleridir. Yüksek lisans eğitim süresi 1 veya 2 yıldır, 60 veya 120 krediyi tamamlamış kişiler mezun olabilir. Bu iki aşamalı sisteme uymayan tıp, diş hekimliği, eczacılık, veteriner hekimliği, mimarlık ve inşaat mühendisliği gibi alanlar uzun süren ve tek aşamalı olan eğitim sistemine sahiptir. Bu alanların eğitim süresi 5 veya 6 yıldan oluşur. Eğitim 300 ile 360 krediden oluşur. Estonya’daki doktora eğitimi ise 3 veya 4 yıl sürer ve mezun olan kişiye “doktorikraad” adı verilen yüksek lisans araştırma derecesi verilir.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

AB’ye Yerleşme Sürecinizde Advist ile çalışın.

Avrupa’da dilediğiniz ülkede oturma ve çalışma iznine sahip olsun!