fbpx
Avrupa Birliği

Kişi Başına Düşen Milli Geliri En Yüksek Ülkeler

By Şubat 27, 2021 No Comments

Dünya çapında ülkelerin gelişmişlik düzeylerini ve refah seviyelerini belirleyen ölçütlerden biri kişi başına milli gelir miktarıdır. Ülkenin sahip olduğu gayri safi milli hasıla ülke nüfusuna bölünerek bu miktar hesaplanır. Kişi başına düşen milli geliri en yüksek olan ülkeler şu şekilde sıralanabilir:

Lüksemburg  

Resmi ismiyle Lüksemburg Büyük Dükalığ en yüksek milli gelire sahip ülkelerin başında gelir. Uluslararası Para Fonunun 2019 yılındaki verileri göre ülkenin kişi başına düşen milli geliri 114,234 Dolardır. Denize kıyısı olmayan ülke aynı zamanda nüfusu en az olan Avrupa ülkelerinden biridir. Sanayi sektörünün çelik alanında gelişmesi ve kauçuk işletmeleri sayesinde ekonomik büyüme hızı ve istikrarı yüksektir. Dünyanın önemli bireysel bankacılık ve en büyük yatırım fonu merkezlerindendir.

Katar

Katar devleti etrafı Basra Körfezi ile çevrili Arap yarımadası’ nın doğusunda olan bir ülkedir. Doğalgaz rezervleri ve petrol dünyanın en zengin ülkelerinden biri olmasında etkili olmuştur. Refah seviyesinin yüksek olduğu ülkede kişi başına düşen milli gelir 70,780 Dolardır. Ekonomisin yükseltmesinde sahip olduğu 1940’ lardan itibaren keşfedilmeye başlanan petrol, gaz gibi doğal kaynaklar etkili olmuştur. Petrol rezervleri çimento be gübre sektörünü geliştirmişti. Tüketim malları genelde ithalat yoluyla elde edilir.

Norveç

İskandinavya yarımadası’ nın batısında yer alan Norveç Krallığı Avrupa ülkelerinin ortalamasından yüksek toplumsal ve ekonomik standartlara sahiptir. 81,695 Dolar olan kişi başına milli gelirle dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biridir. Kıyılarında yer alan petrol rezervleri ve tüm Avrupa’yı etkileyen büyük balıkçılık sektörü ön plandadır. Bunlar dışında madencilik, gemicilik, orman ürünleri ve özellikle ham madde ihracatı konusunda gelişmiştir. Bu sektörlerin gelişmesi büyük yatırımcıları da ülkeye yönlendirir. Fakat yaşlı nüfusun fazla olması sebebiyle işgücü eksikliği yaşanır ve Avrupa’nın en pahalı ülkesi olarak görülür.

İsviçre

Denize kıyı olmayan ve Alplerle kaplı olan İsviçre’nin ekonomik ve yaşam merkezi özellikle Zürih ve Cenevre şehirleridir. Bu merkezle hayatın kalitesi bakımında dünyada ikinci ve sekizinci olarak karşımıza çıkar. 82,950 Dolar olan kişi başına düşen milli gelirle finansal anlamda en güçlü ülkelerden biridir. Ekonomisinde en büyük sektör bankacılık, sigortacılık gibi alanların etkin olduğu hizmet sektörüdür. Sanayi konusunda da kimya, ilaç, sağlık ve bilimsel araçların üretimi ön plana çıkar.

İzlanda

Arktik Okyanusu ile çevrelenmiş bu Avrupa ülkesinden kişi başına milli gelir 74,278 dolardır. Bir ada devleti olduğu için ekonominin temelini de balıkçılık oluşturur. En gelişmiş sektörü hizmet olmakla birlikte kış turizmi ve termal kaynaklar ön plana çıkar. Balık ürünleri, konserve gibi malların ihracatı %80 civarındadır. Yüksek gelir seviyesinin yanında işsizlik oranı en düşük Avrupa ülkelerinden birisidir. Tarım arazilerinin verimsiz olmasından dolayı tarım faaliyetleri gelişmemiştir. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık sektörü geçim kaynağı olan alanlardan biridir.

Makao

Çin Halk Cumhuriyeti’ne bağlı olan Makao özel bir idari bölgedir. Kişi başına milli geliri 82,388 dolar olan ülkenin ekonomisinde kumar turizmi önemli bir yer tutar. Yıl içinde 5 milyondan fazla turist tarafından ziyaret edilir. Uluslararası alanda turizm geliri en yüksek olan ülkeler içinde dokuzuncu sıradadır. Kumar sektörünün ülkede sahip olduğu değer ise Las Vegas şehrinin tam yedi tadı oranındadır.  Dünyanın en yüksek kişi başına düşen gelirine sahip ülkelerinden biri olmasına rağmen gelir dağılımının eşit miktarda yapılmadığı da dikkat çekiyor. Makao hükümetinin hesaplamalarına göre insani gelişme endeksi çok yüksektir. Kumar turizminin yanında sanayi sektörü içinde dokuma, elektronik araç yapımı, oyuncak yapımı gibi alanlar gelişmiştir.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

AB’ye Yerleşme Sürecinizde Advist ile çalışın.

Avrupa’da dilediğiniz ülkede oturma ve çalışma iznine sahip olsun!