fbpx
Avrupa BirliğiEstonyaİngiltere

Start-Up Vize Veren Ülkeler ve Avantajları

By Şubat 27, 2021 No Comments

Girişimciler ve teknoloji çalışanları, günümüz işgücündeki en hareketli insanlardan bazılarıdır; bu durum, ülkelerin yetenekleri kendilerine çekebilmek için sürdürdükleri küresel mücadeleyi (savaşı) her zamankinden daha rekabetçi bir hâle getirmektedir. Bu yetenekli insanlar, sadece işlerini kurmakla ya da yeni bilgi üretmekle yetinmemekte; aynı zamanda bulundukları ülkede istihdam yaratılmasında ve yatırımların geliştirilmesinde de önemli roller oynamaktadırlar.
Ülkeler, hızla değişen bu yeni dünyaya uyum sağlayabilmek ve küresel yarışta var olabilmek adına bazı reformist politikalar geliştirmeye çalışmaktadır. Bunlardan birisi/en önemlisi nitelikli işgücüne sahip olabilmek adına uluslararası yetenekleri çekmek üzere tasarlanan girişimci vizesi veya startup vizesi uygulamasıdır. Çoğunlukla “Startup Vizesi” olarak bilinen, insanların yabancı bir ülkede iş kurmalarına izin veren yasal düzenlemeler 2000’li yılların ortalarından beri uygulanmakta olup son yıllarda popülerliğini artırmış ve gelişmiş ekonomiler için önemli bir politika aracına dönüşmüştür. Son yıllarda, startup vizeleri yetenek çekmek ve yenilik ve inovasyon ekonomisi için gerekli bir unsur haline gelmiştir. 2015 yılında, dünya çapında küresel girişimcileri çekmek için vize uygulaması başlatan 5 ülke var iken bugün bu sayı 15’e yaklaşmış vaziyettedir.
İngiltere’den, Estonya’ya, Finlandiya’dan Letonya’ya kadar dünyanın dört bir tarafındaki ülkeler küresel “Startup Vizeleri” ile girişimcileri ve teknoloji çalışanlarını kendi ülkelerine çekmeye çalışmaktadır.
Aşağıda, ülkelerin uygulamakta olduğu girişimci vizeleri özet bir şekilde anlatılmıştır.

1) Hollanda — Startup Residence Permit
2015 yılında başlatılmış bir vize programıdır. Girişimcilere Hollanda’da 1 yıl uzatma opsiyonu dâhil olmak üzere yenilikçi bir şirket kurmak için 1 yıllık bir oturum hakkı sağlar. Girişimcilerin Hollanda hükümeti tarafından tanınan bir kolaylaştırıcı tarafından izlenmesi gerekmektedir.

Bu vizeye başvuru için bazı şartlar bulunmaktadır:
– Ürün veya hizmetin inovatif ve katma değerli olması
-Güvenilir bir Hollanda onaylı kolaylaştırıcı tarafından denetlenmesi
– Girişimcinin onaylı kolaylaştırıcı rehberliğinde bir iş planı hazırlaması
– Bu programa dahi olan girişimcilerin gündelik yaşam giderlerini karşılayabilmek için belli bir finansal kaynağa sahip olması


2)
 Birleşik Krallık

a) Start – up Vizesi
İngiltere Start-up Vizesi, Birleşik Krallık’ta kendi işletmesini kurmak isteyen girişimciler için sermaye gerektirmeyen vize tipidir. Vizeye hak kazanan başvuran Birleşik Krallık’ta 2 yıl kadar oturma ve çalışma izni hakkına sahip olur. 2 yılın sonunda Innovator Vize’sine geçiş yapılabilir.

-Eş ve çocuklar yararlanabilirler.
-Sermaye gerektirmez.
-Kuracağınız işletme dışında başka işlerde çalışabilirsiniz.
-B2 seviye İngilizce bilinmesi şarttır.
-Kamu fonundan yararlanılamaz.

b) Innovator Vizesi

Birleşik Krallık Innovator Vizesi yenilikçi iş fikrine ve £50,000 sermaye sahibi girişimcilere 3 yıl için verilmektedir. Sürenin sonunda süresiz oturuma başvuru hakkı kazanılır.

-Eş ve çocuklar yararlanabilmektedir.
-Üç sene sonunda süresiz oturuma başvurabilir.
-£50,000 sermaye gerektirmektedir.
-B2 seviyesinde İngilizce bilinmesi şarttır.

 

3) Fransa — French Tech Ticket
Girişimcilerin, çalışanların ve yatırımcıların Fransa’da 4 yıla varan (uzatma opsiyonu dahil) yaşamasına ve çalışmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir programdır. Adaylar, vizeyi eşi ve çocukları da dâhil olmak üzere yakın aile üyeleri için de alabilmektedir. Eşler, ayrıca Fransa’da yaşamak ve çalışmak için izne de sahip olurlar. Ek çalışma izni gerekli değildir.

French Tech Ticket vizesi için girişimci, çalışan ve yatırımcılar için bazı şartlar bulunmaktadır.
Girişimci vizesi için aranan şartlar şunlardır:
– Yaşam giderleri için 1 Ocak 2018 itibariyle belirlenmiş yıllık asgari ücret olan 17,981.60 Avroluk bir finansal kaynağa sahip olabilmek
– İnovatif bir iş fikrine sahip olabilmek
– Fransa hükümeti tarafından tanınan inkübatörlerden onay alabilmek
Çalışan vizesi için aranan şartlar şunlardır:
–  En az master seviyesinde bir eğitime sahip olmak
– French Tech vizesi programına dâhil olan bir Fransız şirketinden en az 3 ay süreyle iş kontratı yapmak
– Yaşam giderleri için 1 Ocak 2018 itibariyle belirlenmiş yıllık asgari ücretin iki katı olan 35,963.20 Avroluk bir finansal kaynağa sahip olabilmek
Yatırımcı vizesi gerekli şartlar:
– Maddi veya maddi olmayan en az 300.000 Avroluk bir yatırım yapmış olmak
– Doğrudan veya en az yüzde 30 hissesine sahip olunan bir şirket aracılığıyla yatırım yapmak
– Yatırım yapılan şirketin en az yüzde 10’una sahip olmak
– Yatırımı takip eden dört yıl içerisinde iş fırsatlarını yaratacağına veya koruyacağına dair taahhütte bulunmak

4)  Estonya — Startup Estonia
Startup Estonia, AB üyesi olmayan ülkelerden gelen girişimcilerin ve startup çalışanlarının Estonya’da bir şirket kurmasına ve büyümesine yardımcı olan bir programdır. Şirketlerini henüz Estonya’da tescil ettirmemiş olan girişimciler 3 veya 12 aylık bir vize için başvuru yapabilmektedir. Şirket Şirketlerini hâlihazırda Estonya’da tescil ettiren girişimciler ise 5 yıla kadar, uzatılabilen geçici ikamet iznine de başvurabilmektedirler. 12 aylık vizeler, gözden geçirme sonrasında 6 aylık uzatma seçeneğine sahiptir. Başarılı başvuru sahipleri vizelerini aileleri için de kullanabilmektedirler.
AB üyesi olmayan ülkelerden gelen çalışanlarını işe almak için onay alan startuplar, 5 yıl süresince bunu yapmaya hak kazanır.
Girişimci vizesi almak bazı şartlar gerektirmektedir:
– Banka hesabında 2200€ gösterebilmek.
– Startup Komitesinden onay almak
– Küresel büyüme potansiyeli olan inovatif bir iş fikrine sahip olmak
– Estonya veya Schengen bölgesi için en az 30.000 Avro teminat ile geçerli bir sağlık sigorta poliçesi yaptırmak
Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden gelenler için çalışma vizesi için bazı şartlar bulunmaktadır.

5)
Danimarka — Startup Denmark
Yenilikçi, ölçeklenebilir ve teknoloji odaklı şirketlere sahip AB üyesi olmayan ülkelerdeki girişimcilere yönelik bir programdır. Program, en fazla üç kişiden oluşmak kaydıyla takım halinde başvurulara açıktır. Başarılı başvuru sahiplerine, bir seferde 3 yıl daha uzatılabilen 2 yıllık vize verilmektedir. Vize uzatımı, aile üyelerinin de vize kapsamasına alınmasına izin verir. Her yıl toplam 50 vize verilmektedir.
Vize alabilmek için bazı şartlar vardır:
Yenilikçi bir fikre sahip olmak
İş planını sunmak (Startup Denmark uzmanları yaklaşık 6 hafta içerisinde iş planını değerlendirmektedir)
Çalışma ve ikamet iznine başvurmak için Danimarka’dan resmi bir onay mektubu almak
-Banka hesabında 138,648 DKK gösterebilmek.
Yaşam giderlerinin karşılayabilmek için belli bir finansal kaynağa sahip olduğunu kanıtlamak
Çalışma ve ikamet iznine başvurmak için Danimarka’dan bir resmi onay mektubu almak

 

6)  İtalya — Startup Visa
Girişimciler, doğrudan başvuru veya İtalya’daki inkübatör programlarından birine başvuru yoluyla programa kabul edilmektedir. Başarılı adaylar 2 yıllık uzatma opsiyonu dâhil olmak üzere 1 yıl süreli girişimci vizesi hakkına sahip olmaktadır.
Vizeyi alabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır:
Online olarak istenen belgelerle başvuru yapmak (Startup Komitesi 30 gün içerisinde değerlendirmesini yapmaktadır.)
Şirket en fazla 5 yıldır faaliyet göstermeli ve yıllık cirosu 5 milyon Avronun altında olmalıdır.
En az 50.000 Avro şirkete şahsen yatırım yapmak
Şirketin herhangi bir kar dağıtımı yapmıyor olması gerekmektedir.
Şirketin aşağıdaki kriterlere bağlı olarak inovatif olması gerekmektedir.
Yıllık maliyetler veya cironun yüzde 15’den fazlası Ar-Ge faaliyetlerine harcanmalıdır.
Çalışanların en az üçte biri doktoralı ve araştırmacı seviyesinde olmalı veya üçte ikisi en az yüksek lisans seviyesinde olmalıdır.
Şirket, tescilli bir patentin (sınai mülkiyet) sahibi, lisansı veya orijinal tescilli bir yazılımın sahibi olmalıdır.

7) Litvanya — Startup Lithuania
Diğer vizelerden farklı olarak Litvanya, girişimcilerin vize alabilmesi için belirlenmiş bir sermayeye sahip olmalarını ya da istihdam kriterlerini yerine getirmelerini beklememektedir. Girişimcilere ve ailelerine 1 yıllık oturum izni sağlanmaktadır. Bu sürede genel göçmenlik şartlarını yerine getiren girişimcilere vizelerini 1 yıl daha uzatma hakkının yanı sıra daimî oturum hakkı imkânı da sağlanmaktadır.
Bu vizeyi alabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır:
– Startup; biyoteknoloji, nanoteknoloji, bilişim teknolojisi, mekatronik, elektronik veya lazer teknolojileri alanında çalışmak
– Yasal olarak kurulan yeni bir şirketin belli bir hissesine sahip olmak
– Startup’ın 1 yıl için belirlemiş olduğu hedeflere ulaşabilmesi için yeterli mali kaynağa sahip olmak (Sermaye için belirlenmiş bir tutar yoktur. Girişimcinin ne kadarlık bir sermayeye ihtiyacı olduğuna kendisi karar verebilmektedir.)

8) Kanada — Startup Visa Program
Bu vize, 5 kişilik bir girişimcilik takımına vize verebilmektedir. Bu yönüyle en girişimci vize tiplerinden bir tanesidir. Bu vize, daimi ikamet izni verdiği için belirlenmiş bir süreye sahip değildir. Kanada, bu program için her yıl 2.750 vize tahsis etmiştir.
Bu vizeye başvuru yapabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır:
– Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu’ndan gelen onay belgesine göre İngilizce, Fransızca veya her ikisinde iletişim kurabilme yeteneğine sahip olabilmek
-En fazla 5 kişilik bir girişim takımına sahip olmak
– Her bir kurucu ortak için şirket yönetiminde en az yüzde 10; toplamda ise tüm kurucu ortaklar için ise yüzde 50’den fazla ağırlığa denk gelen oy hakkına sahip olmak
– Başvuru sahibiyle birlikte Kanada’ya gelmek isteyen diğer bireyler için belirli bir finansal kaynağa sahip olmak (Örneğin eşi ile gitmek isteyen bir girişimcinin yıllık 12.475 Kanada Doları olduğunu ispat etmesi gerekmektedir.)
– Akredite edilmiş bir girişim fonundan 200.000 Kanada Doları veya belirlenmiş bir melek yatırım ağından 75.000 ABD Doları yatırım almak (Şirket, eğer listelenmiş bir inkübatör/hızlandırıcı programına dâhil edilmiş ise, yukarıda belirtilen tutardaki yatırımları almasına gerek yoktur.)

9) Almanya — Self-Employed Business Visa
Almanya girişimci vizesi, ülkedeki dış yatırımları teşvik etmek ve yeni işlerin yaratılması için uygulanmaktadır. 2012 yılında yapılan bazı reformlara göre; belli bir yatırım limiti zorunluluğu yoktur, ancak zorunlu olmamakla birlikte en az 250.000 avro tutarlı yatırım yapılması önerilmektedir. Almanya’da bir iş kurabilmek için yeterli fon ve finansallara sahip olunduğunun gösterilmesi gerekmektedir. 3 yıl süreyle vize ve oturum verilmektedir. Vizeyi uzatma imkânı da vermektedir. 5 yıl sonra daimî oturum hakkı imkânı da sağlamaktadır.
Vizeye başvuru yapabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır:
– Girişimciler güçlü bir iş planına sahip olmalıdır.
– Güçlü bir iş fikri ile yeterli yatırım almayı başarmış ve geçmiş girişimcilik başarı ve deneyimine sahip yatırımcılarla çalışmış olmalıdır.
– İşletme, kendi sermayesi veya kredi onayı ile güvenli bir şekilde finanse edilebilir ve her zaman devredilebilir olmalıdır.
– Geçmiş girişimcilik deneyimine sahip olmalıdır. (Almanya’daki iş bağlantıları, oturma izni alma şansını artıracaktır.)
– Yenilikçi bir iş planının gerekliliklerini karşılayan ve uluslararası yeni bir ürün veya hizmet sağlamayı taahhüt etmelidir.

10) İsrail — Innovation Visa
İnovasyon vizesi, dünyanın dört bir yanından gelen yabancı girişimcilerin İsrail’deki yenilikçi teknolojik projelerini geliştirmelerini sağlamaktadır. İsrail’de geçirecekleri süre boyunca, yabancı girişimciler, İsrail’de belirlenmiş 12 teknoloji bölgesinin (Landing Pad) birinde kalacaklardır. Bu sürede, girişimciler, İsrail’in startup ekosistemine, çalışma alanlarına, teknolojik altyapısına ve ayrıca iş ve lojistik desteği imkânlarına sahip olmaktadır.
Vizeye başvuru yapabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır:
– İnovasyon Vizesine başvurmak için 12 Teknoloji Bölgesine (Landing Pad) proje fikri ile başvuru yapmak gerekmektedir.
– Bir profesyonel değerlendiricinin ve İsrail İnovasyon Komitesinin onayını almak gerekmektedir.

11) İspanya — Residence Visa for Entrepreneurs
AB dışındaki yetenekli ve tecrübeli çalışanlara ve yatırımcılara ikamet izni imkânı sağlamaya yönelik bir programdır. Başarılı adaylar 1 yıllık ikamet ile ödüllendirilmektedir.
Bu vizeye başvuru yapmak için bazı şartlar bulunmaktadır:
– İspanya topraklarında düzenli kalmak
– Ticaret Ofisine vize talebinin onaylanabilmesi için iş planı sunmak
– 18 yaşından büyük olmak
– Gündelik yaşam giderlerini karşılayabilmek için aylık 2.130 avro (ayrıca her aile üyesi için ekstra kişi başı 532 Avro) finansal kaynağa sahip olmak

12) İsveç — Self-Employment Residency
İsveç’te 3 aydan uzun kalmak ve kendi işini kurmak isteyenlere yönelik bir vize tipidir. Vize, daimî oturum hakkı opsiyonuna sahip olup başlangıçta 24 aylık çalışma ve oturum hakkı vermektedir.
Bu vizeye başvuru yapmak için bazı şartlar bulunmaktadır:
– Geçmişte başarılı bir girişimcilik tecrübesine sahip olmak
– Şirketin en az yarısına sahip olmak
– Girişime dair ürün / hizmetin İsveç’te satılabildiğini göstermek
– Girişimci ve aile üyelerinin yaşam giderlerinin karşılanabileceğini gösteren bir finansal kaynağa sahip olmak (Başvuru sahibi için 200.000 İsveç Kronu, eş için 100.000 İsveç Kronu ve her bir çocuk için 50.000 İsveç Kronu)
– Yapılacak iş iki yıl sonra başvuru sahibini ve ailesini geçindirebilecek yeterlilikte olmak

13) Portekiz — Startup Portugal
Portekiz Hükümeti, Startup Portugal ve Invest India arasında imzalanan bir Mutabakat Anlaşması’na paralel olarak, özellikle Hintli girişimciler için vize programı uygulamaktadır. Ancak diğer yabancı girişimcilere de açık bir vize programıdır.
Bu vizeye başvuru yapmak için bazı şartlar bulunmaktadır:
– Yenilikçi, teknoloji odaklı ürün ve hizmet üretmek için ticari faaliyetler geliştirmek
– Nitelikli istihdam yaratma potansiyeline sahip olmak;
– Kuluçka döneminden üç yıl sonra, 325.000 avro ya da yılda 500.000 Avro ‘dan fazla bir ciro elde etme potansiyeline sahip olmak
– Yakın geçmişte Schengen bölgesi sınırlarında düzenli oturumu olmamak
– Sabıka kaydı olmamak

14) ABD — International Entrepreneur Rule
Uluslararası Girişimcilik Yönetmeliği planlandığı şekliyle değerlendirilecek olursa; vize almak için bazı şartlar bulunmaktadır.
– Şirket beş yaşından küçük olmalıdır.
– ABD’li yatırımcılardan en az 250.000 ABD Doları yatırım veya en az 100.000 ABD Doları devlet hibesi alması gerekmektedir.
– Kurucuların şirketin en az yüzde 10 hissesine sahip olması ve şirket yönetiminde aktif yer alması gerekmektedir.
– Yapılacak işin hızlı büyüme potansiyeli olduğunu ve ABD’de yeni istihdamlar yaratacağının taahhüt edilmesi

15) Finlandiya — Finnish Startup Permit
Finnish Startup Permit, uluslararası büyüme potansiyeli olan girişimcilerine Finlandiya’da startup şirketi kurmayı ve Finlandiya’nın dinamik ekosistemine dâhil etmeyi amaçlayan bir vize programıdır. Bu vize, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden gelen yenilikçi startup firmalarına yöneliktir.
“Startup Permit” başvurunuzu Finlandiya Göçmenlik Servisi’ne göndermeden önce, Business Finland’dan uygun bir değerlendirme onay belgesi almak gerekmektedir. Business Finland, iş modelinin, ekibin ve kaynakların hızlı ve uluslararası büyüme potansiyeli gösterip gösteremeyeceğini değerlendirmektedir. Değerlendirmeden sonra “Startup Permit” başvuru dokümanına eklenecek bir “Uygunluk Beyanı” verilmektedir.
Vize, maksimum iki yıl süreyle verilmekte olup vize süresinin bitiminde yeniden uzatma hakkı vermektedir.
Bu vizeye başvuru yapmak için bazı şartlar bulunmaktadır:
– Farklı özelliklere ve uzmanlıklara sahip en az iki kişiden oluşan bir girişimci takıma sahip olmak
– Hızlı büyüme potansiyeline sahip bir firma kurma isteğine sahip olmak
– İnovatif bir iş planı hazırlama
– İş fikrine bağlılık ve bu iş fikriyle iş kurmayı taahhüt etmek
– Onay sonrası kurulacak şirketin en az yüzde 60 hisse ve haklarına sahip olmak
– Şirketin erken aşama gelişimi için yeterli finansman ve kaynaklara sahip olmak
– Gündelik yaşam giderlerini karşılayacak bir kaynağa sahip olmak

16) Letonya — Start-Up Vize
Letonya yenilikçi iş fikrine sahip girişimlere 3 yıllık oturma ve çalışma izni vermektedir. Vize her sene verilecek rapor ile yenilenmelidir. Bu vizeye başvuru yapmak için bazı şartlar bulunmaktadır:
– Başvuru süreci boyunca geçerli bir Schengen Vizesi sahibi olmak
– Banka hesabında 2200€ mevduat gösterebilmek
– Yenilikçi ve büyüme potansiyeline sahip bir iş fikrine sahip olmaktır.

AB’ye Yerleşme Sürecinizde Advist ile çalışın.

Avrupa’da dilediğiniz ülkede oturma ve çalışma iznine sahip olsun!