fbpx
Uncategorized @tr

Ankara Anlaşması Kimler Arasında İmzalanmıştır?

By Ağustos 20, 2022 No Comments

Ankara Antlaşması tarafları arasında Türkiye ve Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) yer almaktadır. Temelde Gümrük birliği anlaşması olan Ankara Anlaşması ile birçok unsur düzenlenmiştir. Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık yaratan anlaşma olarak 12 Eylül 1963 senesinde Ankara’da imzalanmıştır.

Anlamanın arka planına bakıldığında ise 1958 yılında AET’nin kurulmasından sonra Temmuz 1959’da topluluğa üyelik için Türkiye başvuruda bulunmuştu. Başvuruyu değerlendiren AET ise müzakere süreci için ortak bir komisyon kurulmasını istedi. Söz konusu müzakereler ise 1963 senesinde imzalanan Ankara Anlaşması ile sona erdi. Anlaşma kapsamında bireysel haklara da yer verilmiştir.

1963 Ankara Anlaşması Nedir?

Ankara Anlaşması 12 Eylül 1963 yılında Türkiye ve Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında imzalanan bir ortaklık anlaşmasıdır. Türkiye’nin AET tam üyeliğini güvence altına almaya yardımcı bir Gümrük Birliği oluşturma yönünde üç aşamalı bir süreç başlatmıştır. Süreç sonunda Gümrük Birliği’nin kurulmasının sonrasında AET, ekonomi ve ticari politikasının entegrasyonuna başlayacaktı.

1970 yılında Türkiye ve AET arasında anlaşmanın ek protokolü de kabul edildi. Söz konusu dönem arasında 175 milyonluk krediler dahil olmak üzere Türkiye’ye mali yardım sağlanması ön görüldü. Anlaşma kapsamında belirlenen hususları sağlayan Türk vatandaşları ise vize kapsamında oturum hakkı için başvuru yapmalarının da önü açıldı.

Ankara Anlaşması ile Almanya’ya Nasıl Gidilir?

Ankara Anlaşması ile Almanya’ya Nasıl Gidilir?

Anlaşma ile Almanya’ya gidenler için dil zorunluluğu bulunmuyor. Belirli bir sürenin tamamlanmasının ardından Almanya vatandaşlığı için de başvuru yapılabiliyor. Bu kapsamda vatandaşlık başvurusu kabul edilen kişilerin eşleri ve 16 yaşından küçük çocukları da isterlerse doğrudan Almanya vatandaşlığı da alabiliyorlar.

Anlaşma kapsamında belirlenen bireysel haklar, iç pazara ilişkin AET politikalarıyla neredeyse uyum dahil olmak üzere işçi, kuruluş ve hizmetlerin serbest dolaşımı istenmiştir. Ancak anlaşmanın siyası pozisyonlara Türkiye’yi dışlaması ve bir anlaşmazlık çözümü için Avrupa Adalet Divanı’na başvurulması engellenmiştir. Ankara Anlaşması kapsamında daha pek çok farklı maddeye de yer verilmiştir.

Ankara Anlaşması Şartları Nelerdir?

Anlaşma şartları arasında birçok farklı detaya yer verişmiştir. Söz konusu anlaşma kapsamında yurt dışında iş kurabilmek için aranan şartların sağlanması ile Türk vatandaşlarının iş kurma olanaklarından yararlanması sağlanmaktadır. Anlaşma şartlarından bazıları ise şunlardır:

  • Anlaşma kapsamında Almanya vizesi için başvuracak kişinin 18 yaşından büyük olması gerekmektedir.
  • Başvuru sahibinin geçerli bir Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip olması gerekir.
  • Almanya’da kurulması hedeflenen işe ilişkin mezuniyet, uzmanlık ve en az 2 yıllık iş tecrübesinin olması gerekmektedir.
  • Detaylı bir iş planının sunulması gerekir.
  • Başvuru sahibinin sabıka kaydının olmaması şartı aranır.
  • Almanya’da iş kurmak isteyen kişinin 45 yaşın üzerinde ise emeklilik aylığı şartlarını karşılıyor olması gerekir.

Ankara Anlaşmasıyla Almanya’da Oturum İzni Alınabilir Mi?

Almanya oturma izni için birçok farklı kriter istemektedir. Ülkeler arasında yapılan ikili anlaşmalar ve mevcut politikalar gereği Anlaşma ile vatandaşların Almanya’da oturma izni almaları mümkündür. Ankara Anlaşması, Almanya’ya giderek serbest çalışacak ya da iş kuracak kişilere, hazırladıkları iş planlarının gerçeğe uygun olması ve sürdürülebilir olması şartı ile oturum izni alınması mümkündür.

1963 Ankara Anlaşması ile Almanya’ya gitmek isteyen kişilerin Türkiye’de bulunan Almanya diplomatik temsilciliklerine başvuru yapmaları gerekmektedir. Ankara Anlaşması kapsamında Almanya serbest çalışan vizesi için genelde 2 – 4 hafta arasında bir sonuçlanma süreci bulunmaktadır. Mevcut yoğunluk durumuna ve diğer değişkenlere göre bu sürelerin 12 haftadan daha uzun sürdüğü de görülmektedir.

Ayrıca Bakınız: İngiltere’de Vergi Oranları

Leave a Reply