fbpx
Avrupa Birliğiİngiltere

İngiltere’de Ekonomik Durum

By Nisan 26, 2021 No Comments

Günümüzde ekonomi alanında gelişmiş birçok ülkeler bulunmaktadır. İngiltere ekonomi açıdan çok güçlü olan ülkelerin başında gelmektedir. Bu yazımızda İngiltere’nin ekonomik durumu hakkında bilgi vereceğiz.

İngiltere’nin ekonomisinin büyük bir bölümünde hayvancılık ve tarım için oldukça elverişli topraklar bulunmaktadır. Burası kömür doğal gaz ve petrol alanlarında en fazla enerji kaynağına sahiptir.

1980’li yıllardan beri ihtiyacı olan enerjiyi kendi üretmektedir. Günümüzde ise İngiltere çoğu ülkeye enerji ithal etmektedir. Üretilen elektriğin büyük bir bölüm doğal gaz ve kömürden elde edilmektedir. Bu bölüm toplam üretilen elektriğin üçte ikisini oluşturmaktadır.

İngiltere’de yenilenebilir enerji kullanımına yönelik artan bir önem bulunmaktadır. Hükumetin 2001 yılında yüzde 1 seviyesinde yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerji oranı vardı. 2003 yılında ise bu yüzde 5’e çıkmıştır.

İngiltere’nin Ekonomi Politikaları Nelerdir?

İngiltere’nin son zamanlarda önemli para ve maliye politikaları vardır. Bu politikaların amacı hükumetin büyüme sürdürmek ve büyük ölçüde istihdamın sağlanmak için oluşturulmuştur. Yönetimde yer alan parti 1997 yılında iktidara gelmiştir. İlk yıllarda ekonomik politikalarla alakalı iki önemli değişiklik gerçekleştirilmiştir.

Önceden faiz oranlarının belirlenmesi hazinenin göreviydi. Fakat gerçekleştirilen politikalar ile bu görev oluşturulan para politikası komitesine devredilmiştir. Bu komite merkez bankasındaki yöneticilerden oluşturulmuştur.

Gerçekleştirilen diğer bir politika ise Maliye alanında yapılmıştır. İngiltere’nin maliye politikası geçmiş hükumetin orta dönemli finans stratejisine dayanmaktadır. Maliye politikasının asıl amacı orta dönemdeki bütçe dengesinin tutturulmasını sağlamaktır.

Maliye politikasında alınan önemli olan temel iki kural yer almaktadır. Hükumet, borçlanmayı cari harcamaları finanse etmek yerine değil, yatırım yapmak için gerçekleştirmesi bu kuraların birincisidir. Bu ilke altın kural olarak da belirtilmiştir. İkinci kural ise kamu borçlarının oranının ölçülü ve istikrarlı bir şekilde gerçekleşmesine dayanır.

İngiltere’de Önemli Sektörler Nelerdir?

İngiltere’de önemli olan sektörler aşağıda açıklanmıştır.

 • Otomotiv
 • Tarım
 • İlaç alanı
 • Biyoteknoloji
 • İmalat tesisleri
 • Elektrik ve elektronik alanı
 • Bilgisayar yazılım sanayisi
 • Optik cihazlar
 • Tekstil
 • Balıkçılık ile ormancılık
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi

İngiltere’deki Sektörler Hakkında Genel Bilgiler Nelerdir?

İngiltere üretim konusunda oldukça iyi bir konuma sahiptir. Elverişli ve verim oranı çok yüksek olan iklim şartları bulunmaktadır. İngiltere’de önemli olan sektörler vardır.

İngiltere’de tarım sektörünün yeri çok büyüktür. Bu sektör, ülkenin toplam gıda ihtiyacının yaklaşık üçte ikisini karşılamaktadır.

Balıkçılık ve ormancılık alanı tarım sektörü için çok önemli bir yere sahiptir.

Bu alanda çalışanların sayısı ülkenin toplam nüfusunun yüzde 2’sini oluşturur. İngiltere’de elektronik cihazlar ve kimyasal maddeler gibi bazı alanlar ülkenin uluslararası rekabet gücünü korumaktadır.

Dünyanın en köklü ve büyük iki ilaç şirketi İngiliz kökenlidir. Ayrıca biyoteknoloji alanında dünyada ikinci sırada bulunmaktadır.

İngiltere ile Türkiye Arasında Ticaret Nasıl Gerçekleşmektedir?

İngiltere ile Türkiye arasında ticaret ortaklık bulunmaktadır. Bu ülkenin ekonomisi dünyada altıncı sırada yer almaktadır. Türkiye ile İngiltere 2001 yılından beri dış ticaret ilişkileri bulunmaktadır. 2002 yılında ihracatımız 3 milyar dolar civarlarındaydı. 2012 senesinde ise 8 milyar dolar seviyesinde gerçekleştirilmiştir.  İngiltere ve Türkiye arasında birçok ürün ihracatı gerçekleşmektedir.

Türkiye-AB Ülkeleri arasında Gümrük Birliği Anlaşması bulunmaktadır. Bu ülkelerde Türkiye için sanayi ürünlerde gümrük vergisi alınmamaktadır. Fakat tarım ürünlerinin çoğu için vergi alınmaktadır.

Türkiye ile İngiltere Arasında İhracat Yapılan Ürünler Nelerdir?

 • Tekstil
 • Hazır giyim ürünleri
 • Elektrikli makineler
 • Motorlu araçlar ve parçaları
 • Demir çelik malzemeleri

Türkiye ile İngiltere arasında ihracatı yapılan ürünler yukarıda belirtildiği gibidir.

Leave a Reply