fbpx
İngiltere

İngiltere’nin Sosyal Güvenlik Sistemi

By Temmuz 5, 2021 No Comments

Sosyal güvenlik sistemi, inanların gelirlerine bakılmaksızın geçinme ve yaşam ihtiyaçlarını karşılayan huzur ve mutlu bir yaşam sunacak güvence sistemidir.

İngiltere’de sosyal güvenlik sisteminin ortaya çıkışı, 19. Yüzyılda Sanayi Devrimi’nin çıkardığı açlık ve yoksullukla mücadele için Friendly Societies yardım kutuları ile başlamıştır. Bu uygulama ile birlikte sadece işçilere yönelik sosyal sigorta sistemine ilk adım atılmıştır. Daha sonradan geliştirilen sigorta sistemi yaşlılık sigortası ile devam ettikten sonra 1911 de hastalık ve sakatlık sigortası kabul edilmiştir. Bu sayede halkın sosyal güvencelerini ve gelecekteki kaygılarını devletin en mühim vazifesi olarak gösterilmiştir. 1942 de sosyal güvenliğin vergi gelirleri ile sağlanmasını amaçlayan Beveridge Raporu sosyal güvenlik sistemine büyük katkıda bulunmuştur.

Beveridge Raporu

1942 de yayımlanan Birleşik Krallıkta refah devletinin kuruluşunda rol oynayan bir hükümet raporudur. Yeniden yapılanma yolunda beş dev olarak bilinen Beveridge Raporu ulusal sigortanın geliştirilmesi ve ulusal sağlık hizmetlerinin kurulmasını içermektedir. Rapor da üç yol gösterici ilke bulunmaktadır:

1.Gelecek için oluşturulan teklifler bölgesel çıkarlar için sınırlı olmamalıdır.

2.Sosyal sigorta için kapsamlı bir sigorta politikasın da hastalık, sersemlik, cehalet, tembellik aranmakta.

3.Devlet ve birey arasında işbirliği gerçekleşmesi ile hizmet ve katkıları güvence alına alınabilir, her bir bireyin refahı için teşvik edilmelidir.

Günümüzde İngiltere Sosyal Güvenlik Sistemi

Günümüzde İngiltere sosyal güvenlik sistemi; primli, primsiz ve sağlık hizmetleri olarak ayrılır.

Primli Sistem

On altı yaşına gelmiş her vatandaş sigorta primine kaydı yapılır. Bu primli sistemde beş tür sigorta vardır.

İşveren

Gönüllü sigortalılar

Kendi ad ve hesabına çalışanlar

Bağımlı olarak çalışanlar

Özel çalışan gruplar

Primsiz Sistem

Sosyal yardımlar sistemi de denilmektedir. Buradaki tüm ihtiyaçlar devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu gruba giren vatandaşlar istisnasız sosyal yardımlardan yararlanırlar. İngiltere’de Primsiz sisteme giren kişilere örnek olarak, aile ve çocuk yardımı, engelli maaşı, yaşlılık maaşı, dul ve yetim maaşları gösterilir.

Sağlık Hizmetleri

NHS kapsamında bütün kişilere eşit ve ücretsiz olarak sağlık hizmeti verilmektedir. Ankara Anlaşma Vizesi alarak İngiltere’de oturma izni almış yabancı uyruklu vatandaşlar da bu haklardan yararlanabilirler.

Sigortalı Sınıflar

Yatırımlarına göre üç sınıfa ayrılırlar;

1.İşverenin yanına da çalışanlar: İşçi olarak çalıştırıldıkları yerde sigorta hissesi yatırılır. Bu gruptaki işçiler sigorta gelirlerinden istifade ederler.

2.Kendi işini yapanlar: işsizlik gelirleri dışındaki tüm sosyal sigortalardan yararlanırlar.

3.Çalışmayanlar: İş sahibi olmayan kişiler hatalık, işsizlik, engelli durumlardan dolayı çalışamama gibi durumlardan sigortadan istifade ederler.

İngiltere’de Sosyal Güvenliği Sağlayan Organlar

İngiltere’de sosyal güvenliği sağlayan organlar dört ana konunla sağlanmaktadır.  Bu kanunlarla birlikte vatandaşların çalışamama durumlarını, engellerini, eşlerinin vefat durumlarını iş kazaları sonucun da çalışma yetilerini ya da çocukların yetim kalma durumları göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

1.Milli sigorta

2.Milli sağlık hizmetleri

3.Milli yardım teşkilatı

4.Aile yardımları

İngiltere’nin Sağlık Örgütlenmesi

İngiltere’nin sağlık sistemine GP ile başlamamız gerekir. GP, pratisyen hekim denmektedir. Türkiye’de ki aile hekimi karşılığı olarak algılayabilirsiniz. Yeni bir eve taşındığınız da ilk yapmanız gereken kendi bölgeniz de olan bir GP ye kayıt yaptırmanız olacaktır. Oturduğunuz yerde birçok GP olacağından seçme hakkı size verilmiştir. İnternetten araştırma yaparak size en uygun olan GP yi seçebilirsiniz. Hasta olduğunuz zaman ilk başta pratisyen hekime muayene olmak zorundasınız direkt olarak uzman hekime gidemezsiniz. Öncelikle GP ye muayene olmak zorundasınız. Uygun görülürse GP ler sizin hastane sevki için gerekli işlemleri hazırlarlar. GP ye muayene olduğunuz da bir ücret ödemenize gerek yoktur. Sadece eczaneye ilacın ücretini ödersiniz. Bazı durumlar da ilaç ücreti de vermenize gerek yoktur. İlaçları ücretsiz şekilde alanlar şu kişilerdir:

1.Altmış yaş üstü olanlar.

2.On altı yaş altında olanlar

3.Hamileler

4.On altı on sekiz yaş arası olan öğrenciler

5.Son on iki ay içinde doğum yapmış olan kimseler

6.Tanısı konmuş hastalar

7.Hastane de tedavi altında olan kişiler

8.Fiziksel engeli olanlar bu haktan yararlanabilirler.

Sadece direkt olarak hastaneye başvurmanız gerekecek durum acildir. Acile başvurduğunuz takdir de eğer ki kanamanız yoksa dört saat içerinde gelirler. Acili aramanız için 999 u tuşlamanız yeterlidir. Doktordan randevu almak isterseniz de 111 i arayarak randevu alabilirsiniz.

Leave a Reply